УНИЦЕФ подкрепя децата, които търсят убежище в Европа

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

UNICEF

Хиляди деца и семейства бягат от насилието в Близкия изток и Северна Африка и правителствата в Европа трябва да спазват техните права

Детският фонд на ООН изгради защитено пространство за закрила на децата в пограничните райони между Гърция и Македония. Мобилен екип на УНИЦЕФ в близост до град Гевгелия вече подпомага жените и децата, които се търсят спасение от ужаса на войната.

Защитеното пространство е изградено в рамките на вече създадена зона за подкрепа и отмора на мигрантите, регулирана от Върховния комисариат на ООН за бежанците. Екипи на местни неправителствени организации като „ЛаСтрада“ помагат в усилията за събиране на децата и техните семейства, както и в оказването на психологическа подкрепа и услуги за ранно детско развитие.

Защитеното пространство осигурява на децата възможност за отдих и игра, докато семействата им преминават през регистрационните процедури. В допълнение на това – мобилните екипи извършват наблюдение и идентифицират децата в нужда, като ги пренасочват към специализирани услуги.

УНИЦЕФ вече предостави набор от образователни материали и пособия за рисуване на децата. Защитеното пространство има капацитета да подпомогне около 50 деца във всеки определен момент, като те се сменят постоянно.

През последния месец броят на мигрантите, преминаващи през гръцко-македонската граница, се увеличи на около 2000 души на ден. Около 30% от тях са жени и деца. Много от тях са предприели опасното пътуване с цел да спасят живота си, бягайки от войните в Сирия, Ирак, Афганистан. В най-голям риск са непридружените деца, които пътуват сами – без родителите си или други членове на семейството.

Децата, които са на път и търсят убежище, са подложени на огромен стрес и рискуват да станат жертва на недобронамерено отношение, бюрократични спънки или пропуски в законодателството на отделните приемни държави. Те са застрашени от бъдеще без образование, липса на достъп до правосъдие и здравна грижа. Нерядко те биват принудително затваряни в центрове за задържане на мигранти и подлагани на процедури и практики по границите, които дори застрашават живата им.

УНИЦЕФ призовава правителствата и местните власти да зачитат правата на всички деца мигранти – без значение на техния законодателен статут и без оглед на произход, етнос, религия, пол. Настояваме тези деца да бъдат третирани преди всичко като човешки същества, разполагащи с пълен набор от права, гарантирани от Конвенцията на ООН за правата на детето, която държавите са подписали. Те имат нужда от специална грижа и внимание, както и постоянна закрила, която да изключва каквито и да било прояви на дискриминация. УНИЦЕФ продължава да наблюдава ситуацията на терен и работи с всички местни власт, за да гарантира, че правата на децата се спазват.

За УНИЦЕФ:
УНИЦЕФ насърчава прилагането на правата и повишаване на благосъстоянието на всяко дете посредством всяка своя дейност. Заедно с нашите партньори ние работим в 190 страни и територии, за да превърнем този ангажимент в практически действия в полза на всички деца, навсякъде по света, полагайки особени усилия да достигнем до най-уязвимите и социално изключени деца. 

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

1,132 преглеждания

Comments are closed.