Тревожността при децата

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo
Untitled-1

 

Децата преживяват различни състояния на страх и тревожност. Понякога е лесно да се съди отстрани за някое дете, че е нервно, само защото плаче или има неприемливо поведение. Но, понякога е трудно да се разпознае тревожността у децата. Някои деца, макар и малки, успяват да я прикрият, не защото не им се иска да я проявят, а защото просто им е трудно да я изразят пред другите. Има и друг тип деца  - те изразяват тревожността чрез внезапни избухвания, тръшкане и агресивно поведение.

Източниците на безпокойство през детството могат да са от най-различно естество и да се проявяват под най-различна форма. Много деца изпитват страхове и тревоги, дори специалистите смятат, че почти всяко дете преминава през подобен период в развитието си и това е напълно нормално за израстването.

Обикновено децата се страхуват от тъмнината, чудовищата, отделянето от родителите им, от непознати животни и хора. Промените в семейната среда, в отношенията между родителите, тръгването на ясла, градина или училище, както и някои трансформации, свързани с индивидуалното развитие на детето често са причина за стрес, тревожност, безспокойство и страх.

Първите стъпки, за да се преодолеят тези състояния при малките деца, са в добрата комуникация между родители и деца и те не са никак трудни. Достатъчно е да проявим малко повече търпение, разбиране и да ги дарим с достатъчно обич, за да знаят, че всяка задача има решение и че родителите са тяхна опора във всеки момент.

Подготвихме за вас следващите 4 слайда, с помощта на които да онагледим препоръките си.

Untitled-2

Untitled-3

Untitled-4 (1)

Untitled-5

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

80,454 преглеждания

Comments are closed.