„Тайният език на бебетата”: тест „Опознай бебето си“

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo
baby-hospital-watch-this--007

За всеки от следващите въпроси изберете най-добрия отговор, с други думи твърдението, което се отнася за вашето дете в повечето случаи.

 

1. Моето бебе

А. плаче рядко;

Б. плаче само когато е гладно, уморено или превъзбудено;

В. плаче без видима причина;

Г. плаче много силно и ако не му обърна внимание, плачът бързо става гневен;

Д. плаче през голяма част от времето.

 

2. Когато стане време за сън, моето бебе

А. лежи кротко в легло то си и се унася;

Б. обикновено заспива лесно до двайсетина минути;

В. върти се малко и изглежда, че се унася, но пос ле се събужда;

Г. е много неспокойно и често се налага да го преповия или да го взема на ръце;

Д. плаче много и като че ли е сърдито, че е оставено в леглото.

 

3. Когато се събуди сутрин, моето бебе

А. рядко плаче – играе си в кошчето, докато вляза при него;

Б. гука и се оглежда;

В. иска незабавно внимание или започва да плаче;

Г. пищи;

Д. хленчи.

 

4. Моето бебе се усмихва

А. на всичко и всеки;

Б. когато му се дава повод;

В. когато му се дава повод, но понякога заплаква минути, след като се е усмихвало;

Г. много и е също така много гласовито, склонно да издава силни бебешки звуци;

Д. само при подходящите условия.

 

5. Когато отивам някъде с моето бебе, то

А. не създава никакви проблеми;

Б. не създава проблеми, стига там, където го водя, да не е твърде многолюдно или непознато;

В. недоволства;

Г. има изключително големи изисквания за моето внимание;

Д. не обича да му се обръща голямо внимание.

 

6. Когато някой непознат му обърне внимание и му заговори, мое то бебе

А. се усмихва веднага;

Б. след миг-два обикновено се усмихва;

В. първо най-често се разплаква, ако непознатият не успее да завладее вниманието му;

Г. възбужда се силно;

Д. почти никога не се усмихва.

 

7. При силен шум, като излайване на куче или блъскане на врата, моето бебе

А. никога не се смущава;

Б. забелязва, но това не го обезпокоява;

В. трепва видимо и често се разплаква;

Г. самото става шумно;

Д. започва да плаче.

 

8. Когато го изкъпах за първи път във ваната, моето бебе

А. се чувстваше във водата като пате;

Б. усещането го изненада малко в първия момент, но му хареса почти веднага;

В. беше много чувствително – малко се разтрепери и изглеждаше уплашено;

Г. направо полудя – махаше с крачета и ръчички и шляпаше във водата;

Д. не хареса това никак и заплака.

 

9. Езикът на тялото на моето бебе е обикновено

А. релаксиран и оживен почти винаги;

Б. релаксиран през повечето време;

В. напрегнат и силно реактивен към външни стимули;

Г. отривист – ръцете и крачетата му често вършеят, правейки широк размах;

Д. скован – ръцете и крачетата му често са като сковани.

 

10. Моето бебе издава силни, агресивни звуци

А. от време на време;

Б. само когато играе и е силно стимулирано;

В. почти никога;

Г. често;

Д. когато се ядоса.

Тестът продължава на следващата страница.

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

Страници: 1 2 3

17 899 преглеждания

Comments are closed.