Tag: Севт ІІІ

Три места, които трябва да посетите в Казанлък

Три места, които трябва да посетите в Казанлък

 Казанлъшката гробница Казанлъшката гробница е безспорно един от най-значимите архитектурно-исторически паметници на тракийската архитектура. Открита е случайно през 1944 г., тя се числи към широко срещаните в Тракия куполни гробница и представлява кръглокуполна гробница, която е част от голям некропол, разположен в близост до древната столица на Одриското царство Севтополис. Датирана е в края на […]