Tag: СевероизточнаБългария

Дървена ваканция за децата в Североизточна България

Дървена ваканция за децата в Североизточна България

В редица училища в страната бе обявена дървена ваканция за учениците поради тежката зимна обстановка. В някои общини тя достига до три дни, в други е два или един ден.  Всяка община сама решава дали да се провеждат учебни занятия; съгласно процедурата, съответният кмет уведомява с докладна записка Регионалния инспекторат по образование и следва съгласуване […]