Tag: реформа

Ще има ли задължителна допълнителна здравна застраховка?

Ще има ли задължителна допълнителна здравна застраховка?

Задължителна допълнителна здравна застраховка от 12 лева на месец. Това е един от вариантите на здравна реформа, които се очаква да бъдат представени до края на месеца. Според финансовия министър Владислав Горанов с допълнителната застраховка ще се покриват медицински разходи, ако те надхвърлят 700 лв. Министър Горанов уточни, че преди да се увеличават разходите за […]

Кампания в подкрепа на реформата в детското правосъдие събира катинари

Кампания в подкрепа на реформата в детското правосъдие събира катинари

Кампанията “Детство без решетки” събира катинари, които ще се ползват за създаването на инсталация с цел повишаване на обществената осведоменост относно нуждата от реформа в детското правосъдие. Инсталацията с 255 катинара, колкото е броят на децата, затворени във възпитателни училища-интернати и социално педагогически-интернати в България, ще бъде изградена с подкрепата на творческия колектив Destructive Creation през октомври в […]

„Детство без решетки“  искат неправителствени организации

„Детство без решетки“ искат неправителствени организации

Незабавна реформа в детското правосъдие за пълното зачитане на правата на децата в България поискаха неправителствени организации на специална пресконференция, проведена на 24 септември в София. През изминалата година над 10 000 деца в България са били засегнати от действащия 60-годишен Закон за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни (ЗБППМН), а над 2000 […]