Tag: никнене

Хомеопатия за никнещите зъбки

Хомеопатия за никнещите зъбки

  Развитието на зъбните зародиши започва още през първия триместър на бременността. Детето се ражда с 36 зъбни зародиша – 20 за временни зъбки и 16 за постоянни. След раждането, до деветия месец, се оформят зародишите на другите постоянни зъби, а до четвъртата година и тези на мъдреците.  В най-честия случай, първите зъбки се появяват между […]