Tag: Ежко

Зимна приказка

Зимна приказка

От сутринта падал сняг. Мечо седял на пънче в края на гората с вдигната глава, броял и облизвал падналите на носа му снежинки. Снежинките падали, сладки и пухкави, и преди да кацнат се повдигали на пръсти. Ах, колко весело било това! “Седмата” – прошепнал Мечо и предвкусвайки наслаждението, си облизал носа. Но снежинките били омагьосани: […]

Бърза работа (приказка)

Бърза работа (приказка)

от Ран Босилек На Гергьовден рано-рано тръгнал Ежко из гората. Поотбил се у Лисини. — Как си, Лиске? — Зле съм, Ежко. — Какво ти е? — От три деня болна лежа. Гърлото ми пресъхнало. Моля ти се, Ежко Бежко, иди донеси водица! Вземи писания бъкел! Ала скоричко върни се, че от жажда си умирам! […]

Поспалив, но вежлив

Поспалив, но вежлив

Стихотворение от Ангелина Жекова   Ежко Бежко се успал, с поздравите закъснял. — Добро утро, Дългоушко! — Вече обед стана, душко. — Добър ден! — на Мечо рече. — Беше ден, сега е вечер! Ежко Бежко се навъси: — Дните станали са къси… Не обичам да съм лош — ще ви кажа „Лека нощ!“   […]