Tag: дечица

Великденско яйчице

Великденско яйчице

стихче от Иван Мишев Аз си имам яйчице със червено личице. Изрисувано с боички- ще пребори всички. Но ако се окаже слабо и друго го натупа здраво, няма да се сърдя, знам, сладичко ще го изям.  

Синьото балонче и куклата с розова рокля

Синьото балонче и куклата с розова рокля

от Леда Милева Никой не забеляза кога куклата падна от прозореца. Беше тъмно. Владко и Катето спяха в креватчетата си. Играчките бяха по местата си и също се готвеха да спят. Само куклата с розовата рокля седеше на отворения прозорец и се чудеше защо Кат ето я забрави там. Струваше й се, че ще настине, […]

Спете очички

Спете очички

Спете, спете очички, стойте мирно ръчички. Щурчето ми пее, мама ме люлее. А звездичка се навежда и поглежда, – Кой спи в туй креватче? – Сестричка и братче. С четири крачета. С четири ръчички. С четири очички. Лека нощ на всички! музика: Димитър Вълчев текст: Дора Габе