Статистиката отчита увеличаване на детските ясли и местата в тях

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

detska-gradina-k

Увеличава се броят на детските ясли и на местата в тях. Това сочат данните на Националния статистически институт. От началото на годината в страната функционират 837 самостоятелни детски ясли и яслени групи с общо 32 970 места в тях. В градовете те са 715 с 30 653 места, а в селата – 122 с 2 317 места, показват данните.

Осигуреността с места в детските заведения общо за страната е 16.9%, като най-висока е тя в областите Габрово (24.8%), Благоевград (23.1%) и София (столица) (21.3%). През 2017 г. в тях са постъпили 30 490 деца. В края на годината в детските ясли се отглеждат и възпитават 32 429 деца (табл. 2), от които момчетата са 16 738, а момичетата – 15 691.

Разпределението по възраст на децата, отглеждани в детски ясли, се запазва без изменения. Най-голям е относителният дял на децата на 2-годишна възраст – 81.3%, а най-малък – на децата на възраст до 1 година – 0.1%. В детските ясли работят 7687 специалисти, които отглеждат, възпитават и обучават децата. Медицинските специалисти по „Здравни грижи“ са 3761, като 94.6% от тях са медицински сестри.

Източник

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

1,141 преглеждания

Comments are closed.