Софийска адвокатска колегия и УНИЦЕФ подписаха меморандум за защита правата на детето

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

Conference

Софийската адвокатска колегия и УНИЦЕФ България подписаха меморандум за разбирателство и сътрудничество по отношение защита правата на детето. С него двете организации се ангажират да работят активно за подобряване на условията по предоставяне на правна помощ и защита на деца при участието им в правни процедури. УНИЦЕФ се ангажира да предостави достъп до международните стандарти, знания и опит, които да могат да бъдат използвани в ежедневната адвокатска работа. Адвокатите ще имат възможността да повишават квалификацията си и да се ползват от добрите практики, свързани с прилагане на законодателството по отношение на децата.

Меморандумът беше подписан на 22 ноември, Денят на българската адвокатура, и беше обявен в понеделник, в рамките на конференцията „Права на детето. Деца, участващи в правни процедури“.  С това събитие се поставя началото на поредица от активности, които да поставят на дискусия проблемите, свързани с  отношенията дете-правосъдие.

„Считаме, че адвокатското съсловие може да допринесе в голяма степен за развитието на обществените процеси, свързани с изразяване и публично оповестяване на мнението, желанията и проблемите на децата в нашата страна,“ коментира адв. Ивайло Данов, Председател на Софийската адвокатска колегия. „Децата имат същите права и свободи, както всички останали български граждани. Ролята на адвоката е да гарантира достъпа на децата до правосъдие, до своевременна и ефективна правна защита. Наша основна задача е да осигурим фактическата реализация на правата на децата.“

„Благодарим на Софийска адвокатска колегия, че ни покани да вземем участие в честванията по повод 120-годишнината от нейното създаване,“ коментира г-жа Мария Хесус Конде, Представител на УНИЦЕФ за България. „Достъпът на децата до правосъдие е един от основните приоритети в одобрената тази година програма на УНИЦЕФ България за периода 2018-2022 г. Важно е да работим за специализация на адвокатите, защото не можем да гарантираме правата на детето, ако не осигурим квалифицирана и адаптирана правна помощ. Децата имат свое мнение, което ние трябва да чуем. За да ги защитим, ние трябва да им осигурим гласност и съобразено с нуждите и възможностите им участие в съдебни процедури.“

Конференцията, проведена днес,  е със специален фокус върху адвоката като гарант за опазване правата на децата, участващи в правни процедури. В нея взеха участие доц. д-р Диана Ковачева, заместник-омбудсман на РБългария, представители на УНИЦЕФ,  представители на чуждестранни адвокатски колегии и адвокати от Софийската адвокатска колегия. Предстои създаването на цялостна специализирана програма на тема „Децата и правосъдието“.

снимка: Лилия Йотова

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

1,221 преглеждания

Comments are closed.