“Шанс за равни възможности“ – програма за подкрепа на семействата с малки деца

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo
raven-shans
Карин дом започна записванията за програма “Шанс за равни възможности“ за деца от 0 до 4 години от цялата страна. Програмата стартира благодарение на средства, събрани от Коледна кампания 2019 на Карин дом, които са на стойност 20 000 лв. от продажбата на коледни картички и календари. Програмата е безплатна за родителите.
В програмата могат да се включат напълно безплатно семейства, както от Варна, така и от страната и да се възползват от комплексната програма, която ще бъде проведена от екип специалисти.

Основното предимство на тази програма е, че терапията се провежда пред родителите и с тяхно участие. На семейството ще бъде изготвен индивидуален план с препоръки за работа у дома и подходящи социални услуги в общността. Чрез програмата родителите ще получат информация и умения, да се справят в житейски ситуации и как да подпомогнат развитието на своето дете със специални потребности.

Целта е, чрез тази програма да бъде предоставена превенция и адекватна подкрепа за семейства с малки деца, а специалистите да предложат безплатни консултации и да подпомогнат деца, които има забавяне в двигателната, познавателната и езиково-говорна област, затруднения в общуването и социалното развитие, както и с вече диагностицирано състояние. Към програмата могат да се обърнат и семейства, които имат притеснения за развитието на детето си и все още не са насочени към специализирани услуги.

Целта на програмата е ранна диагностика и включване на децата в терапевтични програми, за да се намали риска от изоставане и инвалидизация на по-късен етап. Изследванията показват, че периодът на ранните детски години е ключов за формиране на важни мозъчни функции и психични процеси с влияние върху здравето, поведението и ученето не само през детството, но и през целия живот на човека. Доказано е, че започването на терапията в най-ранна детска възраст увеличава шансовете на децата със специални нужди да посещават училище и да живеят пълноценно.

Програмата включва: обследване, интензивна терапия и работа със семейството. Изготвяне на заключение и подробна програма за изпълнение от семейството у дома. В зависимост от конкретния случай със семейството ще работят следните специалисти: кинезитерапевт, психолог, логопед, социален работник. Детето се включва в различни терапии по преценка на специалистите.

Необходимо е предоставянето на изследвания и медицински заключения ако детето има такива.

Програмата помага на децата да развиват различни умения:

• двигателни (ходене, хващане на предмети);
• комуникативни (жестове, говорене, разбиране);
• познавателни (решаване на проблеми, учене);
• изграждане на умения за самообслужване, социално и емоционално развитие

Чрез съвместните си усилия Карин дом помага на децата да получат подкрепата, от която имат нужда и мотивира родителите да развиват потенциала им. Основен приоритет на специалистите е всяко дете, независимо от своите дефицити, да се включи в образователната система, като за тази цел е необходимо да се поставят основите още от ранна предучилищна възраст.

 

За записване е необходима регистрация ТУК.

При запълване на местата регистрацията ще бъде затворена.
Важно: Програмата не покрива разходи за настаняване, транспорт и храна.
 За допълнителна информация родителите могат да се свържат на тел: 052/302 518, 0878 419 140
FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

1,704 преглеждания

Comments are closed.