Развитие на математическите умения на малките деца

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

deca-matematika-k

Кои ранни математически умения заслужават повече внимание?

Математическите умения, като броенето, смятането и разбирането на написани числа са важни, но учените съветват в предучилищна възраст децата да изследват закономерности, да сравняват количества и да броят предмети, тъй като съответните умения са значими предиктори за успеха им в училище. Родителите биха могли да занимават децата с дейности, които им помагат да откриват, продължават и дискутират предвидими редици от предмети (закономерности) и да сравняват количества, без да броят, напр. кой има повече монети или бонбони.

Насочвано откривателство

Редица нови изследвания сочат, че един балансиран подход в обучението, наречен „насочвано откривателство“, води до най-добрите резултати. При насочваното откривателство на децата се осигуряват възможности сами да откриват, но учителят или родителят внимателно насочва ученето, като предлага постоянна обратна връзка, достатъчно упражнения, преговор, решени примери, като раздробява задачите на постижими стъпки и ги комбинира с конкретни инструкции.

Преподавайте увереност

За децата математиката е нещо важно. В справянето по този предмет има нещо, което ги кара да чувстват, че могат да успеят във всичко. Увереността ражда внимание, което на свой ред води до задълбочено учене. Много станаха научните изследвания, които показват, че децата, които вярват, че успехът зависи от вродените способности, се представят по-зле от тези, които вярват в полагането на усилия. Децата учат най-добре, когато им се позволи да поемат умерени рискове и им се дава положителна обратна връзка.

Примерите по-горе са свързани с математиката заради областта, в която работим – Институт за прогресивно образование адаптира и въвежда системата JUMP Math у нас, разработва методиките и съдържанието на нова школа по математика, изгражда Училище за учители. Но все повече са примерите от образованието и когнитивистиката, които показват, че ако получават подходящите инструкции, децата могат да развият способности дори в области, в които не са проявявали определени заложби или интерес.

Автор: Яна Ноел, Институт за прогресивно образование
parentacademy.bg

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

1,741 преглеждания

Comments are closed.