Различното обучение в Ирландия

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

Ирландия влиза в челната десятка в класацията за най-добра образователна система.
Благодарение на програма Еразъм+, КД 229, част от екипа на 4 ОУ “ Проф. Джон Атанасов” посети няколко училища в Ирландия и споделя своите впечатления в тази статия.
В Ирландия има училища, в които основен език е английският, а втори ирландския или обратното. Обучението в голяма част от училищата е базирано на използването на технологиите. Едно от училищата, които посетихме в Гоулей дори в урока по музика използваха компютри. За всички е ясно, че без технологиите не може, но без природа още повече. Най-впечатлени останахме от училищата, които наблягат на обучението сред природата.

В различните части на страната има пет държавни училища, които наблягат на обучението сред природата, усъвършенстването на практически умения, развитие на въображението и креативността. Паралелно с поставените цели училищата успяват да покрият държавните образователни изисквания. Такъв вид училища са наречени Steiner National School – „Училище сред природата “. Има и такива частни институции, на които е разрешено да следват техни специфични образователни стандарти. Общото между тях е, че използват някои методи от Валдорфската школа.
За първи път такова училище отваря врати преди 30 години, финансирано от родителите. По-късно под тяхна инициативата правителството обявява този вид училище за държавно.
Основният партньор по проекта за сътрудничество и иновации на програма Еразъм е Galway Steiner National School – в гр. Гоулей / https://galwaysteinerschool.com /
То е създадено през 2015 г. и започва с 6 деца сега децата са около 50.
Състои се от детска градина и начално училище. Най-малките деца, които видяхме бяха на 4 години.

ireland1_414

Два пъти седмично децата ходят в гората. Без значение дали вали или духа силен вятър.
Там се провеждат кратки занимания, игри и хранене.
Всеки ден учениците играят на двора около 2 часа и ходят на плуване по график.
Материалите за обучение и играчките са от природни материали. Навън децата играят свободно под ръководството на своите учители. Те сами избират на какво да играят и как. Зацапаните дрехи, търкалянето по земята, игрите в локвите и реките, катеренето по дървета и скали не се осъжда от учителите, а се подкрепя.

ireland-2_459

Целите на този вид обучение е децата да не живеят в страх и притеснения, което помага за отключване на индивидуалните способности и умения, както и за тяхното закаляване. Основната цел е да се разгърне и насочи тяхната енергия за развитие на психичното и емоционалното състояние. Преодоляването на препятствия, изследването и откриването на малки тайни в природата помага на децата по естествен начин да открият нови възможности за поемане на предизвикателства и придобиване на нови знания.

Връзката на детето с природата развива въображението и поражда ентусиазъм към учене.

С преминаването от детската градина към училище игрите навън намаляват за сметка на обучението.

ireland-3_459

Набляга се на четенето на истории, които развиват морални ценности у децата. За стимулиране на паметта учителите често използват ритмични истории, песни и римушки.

Базата на този вид училищата позволява и отглеждането на зеленчуци, които децата след това приготвят за ядене заедно със своите учители.

При постъпването на детето в Steiner  Schools родителите попълват декларация за поемането на риска от инциденти, възникнали по време на пребиваването в училище.

Всяко дете си носи храна. Децата закусват навън, като се набляга на здравословното хранене.

Автор: Доника Борисова

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

2,790 преглеждания

Comments are closed.