Приемните родители настояват за специални договори

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

osinovyavaneПриемни родители от Националната асоциация за приемна грижа настояват за въвеждане на специален договор за предоставяне на услугата „приемна грижа“ по Закона за социалните услуги. Те искат с договора да се регламентира трудът на приемните родители по начин, гарантиращ техните социални и осигурителни права.

Националната асоциация за приемна грижа е изпратила отворено писмо до председателя на Народното събрание Цвета Караянчева, министър-председателя Бойко Борисов, министъра на труда и социалната политика Бисер Петков и до изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане.

В писмото се казва, че родителите искат в закона да могат да бъдат разписани минимални задължителни клаузи на специалния договор, като срок на действие, място на предоставяне на услугата, права и задължения на двете страни, право на почивка за приемните родители чрез осигуряване на заместваща грижа на настанените деца и др.

„Правоотношения, регламентирани по специални закони и приравнени на трудовите, няма да бъдат прецедент в българското законодателство“, отбелязват от асоциацията. Последно такива договори са регламентирани в новия Закон за физическото възпитание и спорта от 2018 г.

От асоциацията напомнят, че въвеждането им е било аргументирано именно със спецификата на труда на спортистите и техните треньори, поради която трудовите договори са се оказали неприложими. „Затова се даде възможност те да предоставят труда си срещу възмездни договори, сключени с клубовете“, посочват от асоциацията.

В публикуваните преди дни предложения за данъчни промени на Министерството на финансите се предлага този вид договори да се приравнят на трудовите, което ще защити социалните и осигурителните права на спортистите и треньорите. С договори по специални закони, носещи пълни осигурителни права, са регламентирани правоотношенията на полицаите, военните, служителите на съдебната власт, държавните служители.

„Считаме, че хората, които спасяват детството на изоставени, неглижирани и малтретирани деца, които им помагат да станат личности и да работят за държавата вместо държавата да ги издържа в домовете, заслужават същата тази държава да се погрижи да защити правата им“, категоричен е Мирослав Долапчиев, председател на асоциацията.

Към момента приемните родители се грижат за децата в риск по силата на граждански договори, които ги лишават от правото на пълно осигуряване. Те нямат осигуряване за рисковете трудова злополука, безработица, за бременност и раждане и за гледане на дете.

Така остават без обезщетения при прекратяване на договорите им или когато се наложи да проведат лечение, в резултат на което децата се извеждат от дома им. Въпреки многобройните настоявания на асоциацията този проблем да бъде решен, от Министерството на труда и социалната политика засега отказват да намерят решение.

Преди години приемните родители предоставяха услугата по силата на трудови договори, но те бяха сменени с граждански с аргумента, че трудът им е специфичен и не е относим към трудовите правоотношения. Така приемните родители бяха лишени от осигурителни права, припомнят от асоциацията.

Законът за социалните услуги беше обнародван през м. март т.г. и влиза в сила от 1 януари 2020 г. „При наличието на специален закон вече няма основание приемните родители да продължат да бъдат лишавани от социална сигурност. Правата им могат да бъдат гарантирани чрез регламентиране на договор по този специален закон, като работещите по силата на такива договори бъдат включени в кръга на осигурените за всички рискове лица по Кодекса за социално осигуряване“, смята Долапчиев.

Той настоява за среща при първа възможност с министъра на труда и социалната политика, за да бъде обсъдено предложението и да бъдат предприети своевременно, преди влизането на закона в сила, съответните законодателни промени.

Източник

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

483 преглеждания

Comments are closed.