Причините, заради които все повече родители предпочитат домашното обучение

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

homeschooling

Напоследък  все по-често се говори за домашното обучение и някои родители съзнателно и целенасочено го избират за своите деца пред общественото в обикновените традиционни училища. Тази тенденция е особено настойчива в западните общества, но придобива все по-голяма популярност и у нас.

Каква е целта на този вид образование? Кои са методите и техниките, които работят най-добре и са в интерес на децата?

Честният отговор би бил: нищо и всичко. Очевидно е, че това означава, че подхода  „да мерим всички с един аршин“ е далеч от съвършенството, защото всеки ученик е надарен по свой уникален начин. За съжаление, училищата ни имат стриктна образователна система, която се предлага на всички родители на бъдещи лекари, учени, артисти и мечтатели. За тези, които общоприетите норми не са обект на съгласие, домашното образование е един прекрасен избор.

Така че, нека да изложим конкретни причини защо домашното образование и невероятен начин за децата да се учат и да усвояват знания, които ще им послужат най-добре в живота.

1. Отсъства обсебването от „правилно“ и „грешно“

В държавните училища липсва гъвкавост. Ясно е, че всяка образователна система се нуждае от структура, която е допълнителен елемент, подпомагащ всичко да следва единност и последователност, защото все още е много важно децата и тийнейджърите да се учат на уважение и респект, но това не бива да се превръща в задушаване. От голямо значение е да се дискутира и да се поставя ударение върху мнението на учителя като де поставят отговорни ангажименти на учениците. Това е единственият начин, чрез който следващото поколение ще се превърне в свободомислещи хора,  изследователи, изобретатели, художници,  лидери.

Друг сериозен проблем е, че децата учат, за да могат да си вземат изпитите, а не за да придобият нови умения, които да са полезни на практика. Родителите и учителите е важно да се опитват да променят целта на обучението. Важно е знанието да бъде целта, а не взимането на изпитите. По този начин детето ви ще има много по-голям шанс в живота.

2. Академична срещу емоционална интелигентност

Теорията е в основата на всеки учебен предмет. Но, ако човек се усъвършенства академично, ще се превърне ли той в добре оформена интелигентна личност?

Емоционалната интелигентност е от съществено значение в света на възрастните. Как можем да обясним истинското значение на един процес, неговите причини и последствия? Как разрешаването на различни проблеми да е удоволствие?

Тъжната реалност е, че децата биват научавани на тези умения в училище. Би било полезно, ако се експериментира с комуникационни упражнения.

3. Честно награждаване

Съществуват много вредни практики, които да пречат на ученето и развитието и те изискват специален подход. Най-голямата грешка, която могат да направят учебните заведения е, например, да поставят интровертно дете в клас с умствено изостанали. Това е често срещан случай.

Представете си само колко време би ви отнело да спорите с директора, за да върнете детето си по пътя на всички останали. Като родител, вие сте запознат със слабостите в уменията и възможностите на детето си по-добре от всеки друг. Затова втората ви природа е да бъдете негов личен преподавател у дома.

4. Семейните ценности

Когато обучават детето си у дома родителите имат възможността да прекарвате повече ползотворно време с него. Често се случва така, че домашното образование изгражда по-близки семейни взаимоотношения, а децата имат повече доверие към родителите си от най-ранна възраст.

От психологична гледна точка така прекарвате повече време със семейството си, което влия позитивно. Много тийнейджъри прекарват по-голямата част от активния си живот в училище или навън с приятели и връстници. В този случай, разбирането на етичните норми е в зависимост от училищната и приятелската среда. Когато децата се образоват от вкъщи семейните ценности опонират на консуматорския начин на мислене, който е широко разпространен в последно време.

5. Отсъстват социалните бариери

В държавните училища винаги има нещо или някой, което може да разстрои детето под една или друга форма. Това не означава, че трябва да бъдете твърде предпазливи. Социалните взаимоотношения с връстниците на детето са изключително важни за емоционалната стабилност. Докато има равно отношение и наказание за жертвите и грубяните е страхотно да имате опцията на домашното обучение.

Друг често срещан проблем е езиковата бариера, която пречи на децата билингви да получават добри оценки. За съжаление, повечето училища не могат да осигурят приятен процес на обучение за тях. Това е една от причините, поради които домашно обучение е добра опция.

6. Контрол над учебния план

Учебният план е една от основните причини, поради които родителите предпочитат домашната форма на обучение. Без значение дали са съгласни със системата на държавните училища или не, родителите могат да контролират това, на което детето им се учи.

В днешния свят, родителите имат достъп до всякаква информация, която позволява на децата им да учат това, което наистина желаят. Когато създавате собствения си учебен план, можете да се съобразявате с детските образователни нужди. По този начин, децата ви ще имат възможността да се учат с темпото, което им е необходимо и ще учат нещата, към които имат най-много интерес.

Домашната форма на обучение има много предимства за родителите и децата. Все повече семейства осъзнават това, че тези предимства надхвърлят тези на държавните училища. Изборът обаче остава личен, а у нас той все още е спорен и често отхвърлян от институциите.

превод и адаптация от www.learning-mind.com

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

2,918 преглеждания

Comments are closed.