Предстоят промени в имунизационния календар

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

vaccines

От три на два намаляват приемите на основната имунизация на пневмококова конюгирана ваксина при деца до 6-месечна възраст, отпада проба Манту и реимунизацията срещу туберкулоза при деца на 11-годишна възраст и се въвежда реимунизация срещу коклюш при деца на 12-годишна възраст. Това гласят промените в Наредбата за имунизациите в България, които министерството на здравеопазването публикува за обществено обсъждане.

В мотивите си МЗ информира, че промените са свързани с необходимостта от осъвременяване на националната имунизационна политика в съответствие с препоръки на СЗО и европейските имунизационни схеми и с направени от Експертния консултативен съвет по надзор на имунопрофилактиката предложения до министъра на здравеопазването.

Въвежда се разпоредба, определяща лицата, подлежащи на имунизации през даден отчетен период, с цел правилно изчисляване на имунизационния обхват в страната. Предложен е нормативен ред за уведомяване от общопрактикуващите лекари на подлежащите на имунизации лица по начин, който може да се удостовери (чрез лицензиран пощенски оператор, по факс, на електронен адрес, чрез електронно съобщение на мобилен телефонен номер и др.), което ще спомогне за тяхното навременно информиране.

В мотивите се казва още, че са зачестили сигналите в Министерство на здравеопазването за насочване от общопрактикуващи лекари на деца, подлежащи на проба Манту и имунизация срещу туберкулоза към специализирани лечебни заведения. МЗ осигурява безплатни ППД туберкулин и БЦЖ ваксина за децата, имунизирани от личните лекари, докато в специализираните лечебни заведения тези ваксини се заплащат. В тази връзка се въвежда изискването общопрактикуващите лекари да осигуряват обучено медицинско лице за извършване на проба Манту и на имунизация/реимунизация срещу туберкулоза при липсата на професионална компетентност за провеждане от тях.

С измененията в наредбата, чрез периодична актуализация на имунизационния календар, се цели да се осигури достъп на българските граждани до съвременна ваксинопрофилактика. Прилагането на унифициран подход за определяне на подлежащите за задължителни имунизации и реимунизации лица ще спомогне да се идентифицират деца без избран общопрактикуващ лекар и да бъдат предприети конкретни коригиращи действия, пише в мотивите на МЗ.

Според министерството промените в наредбата няма да доведат до нужда от допълнителни финансови средства както за лицата, които подлежат на имунизации и реимунизации, така и за лекарите, които ги извършват.

Очаква се промяната на Имунизационния календар, с въвеждането на реимунизация срещу коклюш на 12-годишна възраст с многокомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус и коклюш, да не окаже влияние върху утвърдения бюджет на Министерство на здравеопазването за съответната година, предвиден за закупуване на ваксини, както и на бюджета на НЗОК за дейности по прилагането им. Финансовите средства ще са за сметка на намаляването на приемите на основната имунизация с пневмококова конюгирана ваксина от три на два приема и отпадането на проба Манту и реимунизация срещу туберкулоза при деца на 11-годишна възраст.

Срокът за обществено обсъждане е 14-дневен заради необходимостта от навременно изготвяне от НЗОК на указания относно реда за предписване, отпускане и получаване на грипни ваксини и последващите дейности, с цел навременно стартиране провеждането на имунизации и постигане на имунизационен обхват съобразно заложения в Националната програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип 2019-2022 г. за целевата група на лица на и над 65 г. с ваксини, осигурявани с публични средства.

Пълния текст на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 12.05.2005 г. за имунизациите в Република България може да видите тук.

 

НМД

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

7,430 преглеждания

Comments are closed.