Предстоят две важни обучения в Карин дом през февруари

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

karin-dom-obuchenie-za-roditeli

Двудневното обучение на тема: „Двигателно развитие, гимнастика за деца със специални нужди. ДЦП – знание за позата, позициониране и асистиране на децата.“ ще се проведе на 18-19 февруари 2019 г. от 9.00 до 16.30 часа в Карин дом, гр. Варна, местност “Свети Никола”.

Програмата е одобрена със заповед № РД09-423 / 22.01.2017 на Министъра на образованието и науката.
Обучението е с продължителност 16 часа (присъствени) и носи 1 кредит.

Обучението е подходящо за: педагози и терапевти – учители, кинезитерапевти, рехабилитатори, логопеди, ерготерапевти, психолози, лични, социални асистенти, родители. Предназначено е за всички, които работят с деца със специални потребности и искат да научат повече за двигателното развитие на децата със СОП.

Програмата съдържа теми за двигателното развитие, детска церебрална парализа, знание за позата и позициониране по време на игра, сън, почивка, учене и други моменти от ежедневието на децата с двигателни нарушения. По-важните акценти в терапията на децата с двигателни затруднения са свързани с правилно позициониране, смяна на позата, модели на движение. Гимнастиката протича по предварително подготвена програма, съобразена с възможностите и състоянията на децата, която включва подготвителна, основна и заключителна част.

Целта е чрез физически упражнения, под формата на игра, децата да развиват двигателните си възможности и умения, да работят в група. Групите за гимнастика целят също и по-лесно включване и адаптация на децата в часовете по физическо възпитание и спорт в детски градини и училища. Очаква се тази активност да подобри тяхната комуникация и общуване със съучениците, както и концентрацията, което допринася и за подобряване на уменията за учене. Важно е децата да бъдат активни и да се включват във всички дейности от ежедневието в детската градина и училище, според техните възможности, развивайки собствения потенциал.

Водещи: Обучителен екип на Карин дом – Андреас АндреуЗвезделина Атанасова

Повече информация можете да намерите ТУК. 

Второто двудневно обучение, организирано от Карин дом, е на тема: „Безопасно водене и асистиране на деца с агресивни прояви”. Дати на провеждане: 25-26 февруари 2019 г. от 9.00 до 16.30 часа в Карин дом.

Обучението е подходящо за: педагози и терапевти – учители, кинезитерапевти, рехабилитатори, логопеди, ерготерапевти, психолози, лични, социални асистенти, родители. Предназначено е за всички, които работят с деца със специални потребности и искат да научат повече за водене и асистиране при деца с агресивни прояви.

Програмата е с практическа насоченост и съдържа следните акценти:

• функция на агресивното поведение,
• анатомични и кинезиологични особености при някои състояния,
• разлики при воденето и асистирането на деца и възрастни,
• позиции на тялото при статика и динамика,
• точки на контрол при управление на движенията,
• техники за безопасност при изваждане от равновесие и пренасочване на движението на детето,
• асистиране при двигателна активност,
• безопасна позиция на възрастния при асистиране на детето в седнало положение,
• техники за асистиране в седнало положение и др.

Целта е обучаемите да получат представа и да научат нови техники за асистиране, водене и опазване на физическото здраве на децата, както и за безопасността на възрастните. Това ще позволи по-активното включване и развитие на децата и намаляване на агресивните прояви.

Водещи: Обучителен екип на Карин дом – Андреас АндреуЗвезделина Атанасова

Повече информация можете да намерите ТУК. 

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

964 преглеждания

Comments are closed.