Правата ми: Пътуване с дете в чужбина само с единия родител

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

putuvane-s-dete

Намерих страхотна оферта за увеселителен парк в Италия и нямам търпение да кажа на детето, че ще го заведем там през пролетната му ваканция. За жалост другият родител няма да може да дойде с нас поради работен ангажимент, но ние все пак ще пътуваме. Чувал/а съм, че в този случай се изискват допълнителни документи, за да може детето да премине границата. Какви са те?

Документ за самоличност

Разбира се, детето ми трябва да има валиден документ за самоличност. Децата до 14 години могат да притежават само паспорт, а след навършване на 14 годишна възраст – и лична карта. В зависимост към коя държава сме се насочили, ще бъде необходим един от двата документа. Повече за това къде можем да пътуваме само с лична карта или ще са ни необходими паспорти мога да прочета тук. Ако пътуваме двамата родители заедно с детето, неговият документ за самоличност е напълно достатъчен по закон. (Но понякога на границата могат да ми поискат и акт за раждане на детето, за да се уверят, че ние сме родителите му, например ако сме с различни фамилии. За всеки случай бих подготвила едно копие на акта в чантата си.)

Нотариално заверено съгласие за пътуване в чужбина

Вариантите тук са няколко:

  • Детето да пътува с единия родител, какъвто е и нашият случай. Непътуващият родител трябва да подпише писмена декларация, че е съгласен/а детето да пътува само с мен в чужбина. Декларацията-съгласие можем да си изготвим сами, можем да ползваме примерната бланка на МВР или може да ни я изготви нотариусът. Съгласието може да бъде за конкретното пътуване или до навършване на 18-годишна възраст на детето. При всички случаи, след като попълним декларацията, тя трябва да бъде заверена от нотариус, съответно от друг орган, който има право да изпълнява нотариална функция. Така ако непътуващият родител се намира в чужбина, декларацията може да бъде заверена от българския дипломатически или консулски представител там.

Пред нотаруиса другият родител трябва да представи своята лична карта и акта за раждане на детето, за да може да докаже, че той е родител.

  • Детето да пътува с придружител, различен от двамата родители. В този случай и двамата родители, съответно настойници или попечители, трябва да подпишем декларацията, в която заявяваме, че сме съгласни детето ни да пътува с конкретно посочено лице.
  • Детето да пътува само, без придружител. В този случай в декларацията трябва да се съдържа нотариално завереното съгласие на двамата родители, съответно настойници или попечители, че са съгласни детето да пътува само, без придружител.

Самостоятелното пътуване на детето ми със самолет обаче има своите особености, за които е добре да проверя политиката на авиокомпанията, тъй като различните превозвачи имат различни правила. Обикновено нискотарифните авиокомпании не превозват непридружавани деца под определена възраст, например под 14 или под 16 години. За разлика, някои редовни авиокомпании предлагат услугата “непридружено дете” срещу допълнително заплащане според възрастта на детето. При тази услуга, ако детето ми е над определена възраст, авиокомпанията осигурява служител, на когото да поверя детето си на летището, който да го придружава по време на всички летищни процедури и да го предаде на посрещача след пристигане. А ако то е на съвсем ранна детска възраст, може според правилата на конкретната авиокомпания да е задължително да се придружава и по време на самия полет от стюардеса, за което също се заплаща допълнително.

Кога не се изисква нотариално заверена декларация?

  • Когато в акта за раждане е вписан само един родител или другият родител е починал. Тогава обаче на границата трябва да се представи оригинал и копие от акта за раждане на детето и/или акта за смърт на родителя.
  • Когато непътуващият родител не е български гражданин.
  • Когато детето живее дългосрочно с родителите си в чужбина и това е отразено в документа му за самоличност или притежава и представи официален документ за пребиваване в съответната държава.
  • Когато детето има и друго гражданство освен българско, случаят е малко по-особен. Ако детето представи както българския си паспорт/лична карта, така и чуждия, декларация-съгласие от отсъстващия родител няма да е нужна. Но ако бъде представен само личен документ от другата държава, декларацията отново ще се изисква.
  • Когато непътуващият родител е лишен от родителски права. Но ще трябва да се представи оригинал и копие от съдебния акт относно лишаването.
  • Когато съдът е разрешил пътуването на детето. Отново трябва да се представи оригинал и копие от съдебния акт. Тук става въпрос за случаите, в които родителите не са могли да се разберат дали детето да пътува в чужбина, или по някаква причина единият от родителите не може да предостави съгласието си и въпросът е отнесен до съда.

Ако с майката/бащата на детето ми сме на тотално различно мнение относно това дали то може да пътува в чужбина само, или само с мен, то мога да отправя искане за заместващо съгласие до районния съд по настоящия адрес на детето. След преценка дали съществува риск за детето и дали неговите интереси са защитени, съдът може да разреши пътуването на детето ми без съгласието на другия родител. Важно! Разрешението на съда обаче не е генерално. То може да бъде дадено само за пътувания в определен период от време и/или до определени държави, респективно държави, чийто кръг е определяем.

Внимание! По-задълбочена проверка от Граничната полиция

С цел предотвратяване на отвличане и други незаконни действия спрямо децата, органите на Гранична полиция им обръщат по-специално внимание. Те подлежат на същите проверки при преминаване на границата като възрастните хора. Но ако са с придружител или само с един родител, граничната охрана може да проверява дали лицата, които придружават детето, имат родителски права. Може допълнително да разследва при съмнения за противоречия в предоставяната информация. Ако пък децата пътуват без придружител, граничните органи могат да правят цялостна проверка на пътните документи, да интервюират децата и съпътстващите лица, за да се уверят, че детето не напуска държавата против волята на родителите, настойниците или попечителите си.

Правата ми

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

27,275 преглеждания

Comments are closed.