Правата ми: Годишен профилактичен преглед за деца и възрастни

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

bolnica-lekari-zdrave

Колко често съм длъжен да си правя профилактичен преглед?

Като здравноосигурен човек знам, че веднъж в рамките на една календарна година ми се полага един профилактичен преглед. Той се извършва от личния ми лекар и съответно от зъболекаря, които са длъжни да ми дадат информация относно вида и периодичността на профилактичните прегледи. Целта им е опазването не само на моето здраве, но и това на околните.

Профилактичните прегледи протичат по различен начин в зависимост от това на каква възраст съм и дали съм подложен/а на рискови фактори.

Какво включва прегледът ми като възрастен?

Като здравноосигурен възрастен (над 18 години) годишният ми профилактичен преглед включва:

 • анамнеза и подробен статус;
 • изчисляване на индекс на телесна маса;
 • оценка на психичен статус;
 • изследване острота на зрение (ориентировъчно, без определяне на диоптри);
 • измерване на артериално налягане;
 • електрокардиограма;
 • изследване на урина с тест-ленти в кабинет за протеин, глюкозакетонни тела, уробилиноген/ билирубин, pH.
 • Ако съм жена, на/над 30-годишна възраст – задължително всяка година подлежа на мануално изследване на млечните жлези.

Добре е да съм наясно, че всички изследвания, през които преминавам (в рамките на профилактичния преглед), са покрити от Националната здравноосигурителна каса, т.е. не трябва да плащам за тях, стига да има сключен договор между лечебното заведение и НЗОК.

Какви изследвания включва годишният профилактичен преглед на децата и колко често трябва да бъдат извършвани?

 1. За деца до навършване на едномесечна възраст – анамнеза и подробен статус, както и съвети за грижи за новороденото и насърчаване на кърменето. Извършват се до два прегледа в рамките на 7-14 дневен период.
 2. За деца на възраст от 1 месец до навършване на 1 година – анамнеза и подробен статус, измерване на ръст, тегло, оценка на психическо развитие се извършва веднъж месечно. Измерване на обиколка на глава и гърди – ежемесечно до шестия месец и след това на 9-ти месец и 1 година. На 6-месечна и едногодишна възраст се извършва обща оценка на зрение и слух. При навършване на едномесечна и четиримесечна възраст – клинично изследване за дисплазия на тазобедрените стави с определяне на риска от дисплазия.
 3. За деца на възраст от 1 до 2 години – извършва се анамнеза и подробен статус, измерване на ръст, тегло, обиколка на гърди, оценка на психично развитие 4 пъти в рамките на годината на периоди не по-кратки от 2 месеца.
 4. За деца на възраст от 2 до 7 години – анамнеза и подробен статус, измерване на ръст, тегло, обиколка на гърди се извършва два пъти годишно в период не по-малък от 4 месеца. Оценка на психическото и физическото развитие се извършва веднъж годишно. При навършване на 5-годишна възраст се изследва зрителната острота.
 5. За деца на възраст от 7 до 18 години – анамнеза и подробен статус, измерване на ръст, тегло, гръдна обиколка, измерване на артериално налягане, оценка на физическо развитие се извършва веднъж годишно. Извършва се и изследване за зрителна острота и цветоусещане, отклонения в развитието на опорно-двигателната система, изследване на урина за протеин (с тест-лента или в лаборатория).

Ако съм бременна?

Бременните и родилките до 42 дни след раждането подлежат на профилактични прегледи и изследвания. Профилактичните прегледи се извършват от специалист по акушерство и гинекология или от общопрактикуващия лекар по мое желание.

Ако бременността ми е с повишен риск, прегледът се осъществява задължително от специалист по акушерство и гинекология.

 1. На първо време се извършва анамнеза за рискови фактори (възраст, придружаващи заболявания, усложнения на предишни бременности, вредни навици, професионални и други). Определя се и вероятния термин на раждане.
 2. Измерва се артериално кръвно налягане – веднъж в рамките на първия триместър, а след това по един път във всеки лунарен месец, а в девети и десети – по два пъти.
 3. Измерва се ръст, телесна маса, външна пелвиметрия (измерване на диаметъра на таза с цел да се определи достатъчно голям ли е за нормално раждане) – веднъж в рамките на първия триместър, а след това по един път във всеки лунарен месец, а в девети и десети – по два пъти.
 4. Определя се гинекологичния статус – при първото посещение, един път в четвърти лунен месец, а в следващите по преценка на лекаря.
 5. Отчита се сърдечната дейност на плода – от четвърти и пети лунарен месец по веднъж, а през последните два – по два пъти.
 6. Вземане на онкопрофилактична цитонамазка – при първо посещение.
 7. Вземане на влагалищен секрет за микробиологично изследване – при първото посещение и в деветия лунарен месец.
 8. Акушерска ехография – един път в рамките на първия триместър и още веднъж в рамките на 16-20 гестационна седмица.
 9. До 42-ия ден след раждане – извършва се общ преглед, проследява се инволуцията на матката и наличие на кървене от гениталиите. Провежда се мануално изследване на млечните жлези, проследява се лактацията. Дават се съвети относно кърмене, правилното хранене, хигиенни грижи за гърдите и гениталиите. Този преглед се осъществява два пъти – до 7-мия ден след раждането и след 30-тия.

Какво ще стане ако не си направя профилактичен преглед?

Освен мое право, провеждането на профилактичния преглед е и мое задължение! И подобно на всяко мое задължение – щом не го изпълня, следва санкция. При първо нарушение може да ми бъде наложена глоба в размер от 50 до 100 лв., а при повторно – от 100 до 200 лв.

Внимание! Същите глоби ще плащам, ако не заведа детето ми на някоя от задължителните имунизации.

Този материал е любезно предоставен от pravatami.bg

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

21,191 преглеждания

Comments are closed.