Повече пари за малките детски градини и училища

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

uchilishte-novovuvedeniya-k

Финансирането на детските градини и училища вече ще е не само въз основа на броя на децата и стандартите за тях, но и на база брой групи/паралелки, брой институции и стандарти за тях.

Нов модел на разпределение на парите от държавния бюджет беше утвърден от правителството в петък с промени в Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, съобщиха от пресцентъра на Министерския съвет.

Този механизъм ще осигурява повече пари на малките детски градини и училища, защото размерът на финансирането вече не е обвързан само с броя на децата и учениците.

Парите за брой институции, брой групи/паралелки и брой деца/ученици се коригират с регионален коефициент, чийто размер се определя според броя на населението в общинския център и отдалечеността му от град с население над 100 000 жители и от областен град. При прилагането на този коефициент малките и отдалечени общини получават допълнителни средства.

С по-малък брой ученици ще бъдат формирани паралелките в училищата, които получават допълнително финансиране за работа с деца и ученици от уязвими групи, и в училищата с паралелки за придобиване на квалификация по защитените от държавата специалности, както и такива, за които се очаква недостиг на пазара на труда.

Източник

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

726 преглеждания

Comments are closed.