От повече безплатни прегледи ще се възползват бременните жени

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo
pregnant---legs
Националната здравноосигурителна каса е разработила програма „Майчино здравеопазване” за бъдещи майки. Програмата има за цел наблюдение върху протичането на нормална бременност или бременност с риск, както и ранно откриване на заболявания и усложнения у бъдещата майка и плода. Тя обхваща профилактични прегледи за периода от диагностициране на бременността до 42-я ден след раждането, които са заплатени от НЗОК. За да ползват медицински услуги по тази програма, бъдещите майки трябва да бъдат здравноосигурени.

Прегледи и изследвания при:

Нормална бременност:

 • Жените, чиято бременност не е рискова, имат право на 12 платени от здравната каса прегледи – по един през първите 7 месеца от бременността, по два – през последните два месеца от нея и два – след раждането.
 • Задължителни лабораторни изследвания в различните срокове на бременността:
 • изследване на кръв за хемоглобин, еритроцити, левкоцити, хематокрит, MCV, MCH, СУЕ; изследване на кръвна захар; урина, които трябва да се повторят още по един път в V и VІІІ лунарен месец;
 • определяне на кръвната група и Rh-фактор;
 • изследване за сифилис (Васерман) и хепатит В (НвS Ag), а при съгласие и за HIV, както и два ехографски прегледа – един в началото на бременността, и втори – между 16-ата и 20-ата гестационна седмица (около петия календарен месец);
 • изследване на онкопрофилактична цитонамазка (назначава се от специалист по АГ);
 • изследване на влагалищен секрет за микробиологично изследване, което се повтаря още веднъж в ІХ лунарен месец;
 • проследяване на сърдечната дейност на плода – от V лун. месец – по един път във всеки лунарен месец; а в ІХ и Х – по два пъти.

Ако наблюдението на нормалната бременност се провежда от личния лекар на бременната, се извършва задължителна консултация със специалист по „Акушерство и гинекология” (ултразвуково изследване на плода, вземане на материал за онкопрофилактична цитонамазка и микробиологично изследване).
Прегледите могат да се повторят през 16-20 гестационна седмица (приблизително около петия месец на бременността).

Изследване за определяне на кръвна група и Rh фактор не се назначава, ако вече е определено по друг повод. В този случай кръвната група и Rh фактора се вписват в Картата за профилактика на бременността.

Рискова бременност:

 • Бременната задължително се наблюдава от акушер-гинеколог.
 • Освен прегледите и изследванията, като при нормална бременност, жената има право на допълнителни изследвания.
 • При всяка рискова бременност се предвиждат консултация със съответни специалисти – според вида на риска, и съответните специализирани изследвания.
 • Периодичността на месечните посещения при бременност с риск се определя от специалиста, в зависимост от обективното състояние на бременната.

НЗОК не заплаща генетични изследвания.

 

НЗОК

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

5,312 преглеждания

Comments are closed.