От Национална мрежа за децата направиха брошура за ранното детско развитие

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

ranno-detsko-razvitie

Национална мрежа за децата изготви брошура, насочена към родителите на деца, които имат колебания дали детето им се развива пълноценно в най-ранната си възраст от 0 до 3 г. Тя разяснява ползата от ранната детска интервенция, която е комплекс от услуги, насочени към детето и семейството, ако има съмнения за забавяне в развитието на детето или е налице диагностицирано увреждане или състояние.

Ако срещате предизвикателства в развитието на своето бебе или дете, например забавяне в двигателното развитие или прохождането, трудности при общуването и проговарянето, храненето, играта или взаимодействието с другите деца или възрастни, е желателно да потърсите консултация със специалист колкото е възможно по-рано.

Специалистите по ранна детска интервенция подкрепят бебето или детето, но и неговото семейство. Те са избрани в екипа в зависимост от индивидуалните нужди на детето и семейството и могат да включват: логопед, рехабилитатор, кинезитерапевт, ерготерапевт, психолог, медицинска сестра, социален работник. Терапията се осъществява под формата на игра в позната среда на детето и семейството и като част от неговата рутина.

Родителите и професионалистите работят в екип, като заедно правят план за развитието на детето. Родителите участват във всяко занимание, а освен това получават и психологическа и методическа подкрепа, така че да продължат да подпомагат развитието на детето си и в къщи.

В приложената листовка можете да видите контактите на услугите по ранна детска интервенция в градовете София, Пловдив, Варна и Русе.

Материалът е разработен в рамките на проект „Да подредим пъзела:   устойчив семейно-ориентиран подход и ранна интервенция в България“, подкрепен с безвъзмездна финансова помощ от Фондация „Институт Отворено общество“ в сътрудничество с програмата „Ранно детство“ на фондациите „Отворено общество“.

Проектът е насочен към мобилизиране на усилията и ресурсите на неправителствения сектор, международните организации, донори, национални и местни власти и всички заинтересован страни, които работят в областта на ранната интервенция, и да ги обедини в обща застъпническа и комуникационна стратегия, свързана с политиките и правната регулация на ранната интервенция в страната.

С реализирането на проекта се цели постигане на общо разбиране сред професионалистите за важността и съдържанието, необходимите ресурси, знания и умения за прилагане на семейно-ориентирания подход и ранната интервенция, както и постигане на обща визия за възможностите за тяхната регулация и обединяването в една посока за развитие на грижата за децата в ранна възраст.

Брошура  (PDF, 1 MB)

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

1,231 преглеждания

Comments are closed.