От 20 до 40 сигнала дневно за насилие върху деца

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo
nasilie
Случаите на насилие или експлоатация на деца се увеличават. Дневно се подават между 20 и 40 сигнала, понякога дори достигат до 50 – това заяви Елеонора Лилова, директор на Държавната агенция за закрила на детето.

Само за първото тримесечие на 2018 г. агенцията е била сезирана 120 пъти за упражняване на тормоз над подрастващи. В някои от случаите се съобщава за повече от един вид насилие. За сравнение за всички 12 месеца на 2017 г. случаите са били 459. От агенцията за закрила на детето обясняват сравнително високия резултат за началото на годината с увеличаване на чувствителността на обществото по темата.

Водещи и през миналата, и през тази година са преписките за упражнено физическо насилие 168 за 2017 и 49 за 2018 г. Запазва се и тенденцията основно сигналите да са свързани с неглижиране и психически натиск. През 2017 година са подадени 41 преписки за блудство с деца, докато за първото тримесечие на настоящата година те са 12.
Все по-често се наблюдават и случаи на насилие над деца мигранти или от уязвими групи. С бързи и застрашителни темпове се разраства и тормозът в интернет. За разлика от миналата година, тази все още няма преписки за използване на неподходящи и уронващи достойнството на детето методи на възпитание. Обикновено около една четвърт от всички постъпили сигнали за насилие над деца са на територията на София

Най-често тормозът се упражнява в семейството или от познати хора, а сравнително малко са случаите, в които е съобщено за оказано насилие над дете от непознат. „Работата по превенцията на насилието главно засяга моралните характеристики на обществото и оттам рефлектира върху изискванията на хората към качеството на живот в семейството, двойката, отделната личност. Семейството, детската градина и училището освен възпитателни и образователни имат и социални функции“,  коментира Елеонора Лилова.

От агенцията са категорични, че създаването и развитието на мрежа за изграждане на механизми за връзка между различните служби и професионалисти, ангажирани с проблема на местно ниво, е от изключителна важност. Притеснителен е и фактът, че при реализирането на контролна дейност от агенцията са установили, че все още има професионалисти, работещи с деца, които не смятат за необходимо да уведомят компетентните органи за тормоз над подрастващи, коментираха от ДАЗД.

От институцията апелират гражданите в случай на съмнение за насилие да сигнализират или на безплатната денонощна линия 116 111, или на сайта на агенцията. Освен това има изградени приемни, където хората и децата могат да бъдат консултирани, насочени към услуги за подкрепа, да бъдат изслушани и защитени.

Източник

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

1,853 преглеждания

Comments are closed.