Основно образование по „бързата процедура“

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

obrazovanie

„Нов шанс за успех“ – така се нарича проекта на МОН, който ще позволява да се завърши основно образование по бързата процедура на хора над 16-годишна възраст.

Проектът предвижда 5, 6 и 7-ми клас да се вземат за около една година, по три месеца за всеки от тях и по няколко седмици за подготовка и явяване на изпитите. За времето, прекарано в училище, курсистите ще получават стипендия, както и удостоверение, което не е свидетелство за завършено основно образование, но ще им дава същите права. Според просветното ведомство учебната програма за тези курсове е направена така, че да се придобиват всички компетентности, заложени в стандарта за общообразователна подготовка.

Една от формите на обучение, предвидени в новия образователен закон, е задочната. Тя дава възможност на възрастни хора да завършат 5, 6 и 7 клас с двойно по-малък брой часове, отколкото са тези в курсовете, обясни Евгения Костадинова, ръководител на проекта от Министерството на образованието, в отговор на въпроса достатъчни ли са трите месеца за завършване на един учебен клас.

„Нещо повече – във формалното образование, училищното, едно лице над 16 години може да се запиши в самостоятелна форма на обучение, без да има нито един присъствен час, т.е. без да е обучаван в курс, но от него се изисква да отиде и да положи изпити“, каза Костадинова.

„Те не получават същия онзи документ, който се издава от формалното образование, защото това е неформално обучение, но документът, който получават им дава същите права, каквито им дава документът свидетелство за основно образование“, допълни Евгения Костадинова.

Всеки от курсистите ще получава стипендия – по 4 лв. за присъствен ден, както и още 15 лв. при успешно полагане на всички изпити за съответния клас, поясни още Евгения Костадинова.

Източник

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

1,498 преглеждания

Comments are closed.