Онлайн платформата EMPROVE ще помага на жени – жертви на насилие

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

domashno_nasilie

Една от всеки три жени в ЕС е била обект на физическо или сексуално насилие или и двете, в половината от тези случаи съпругът или приятелят е бил този, който е насилвал, посочи еврокомисарят Мария Габриел на среща в Дома на Европа. Две трети от жертвите на насилие от партньори не сигнализират за това. Страшното е, че е голям броят на убитите жени вследствие на насилие, коментира тя. Еврокомисарят отбеляза, че близо 225 млрд. евро годишно са публичните разходи за отговор на насилието и пропуснатите ползи.

Насилието все още е в неговата най-тъмна част, продължава да се пренебрегва като проблем, докато се случва, коментира Мария Габриел и пожела платформата да се превърне в убежище за жените, преживели насилие, за да изградят отново своя живот.

Достъпът до онлайн платформатa EMPROVE беше официално открит на 24 септември 2018 г. Тя е направена така, че да бъде лесна за намиране, с лесен достъп, откриваема 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата, обясниха създателите й от CATRO Bulgaria. Вплитаме игрови елементи в неигрови контекст, посочиха от екипа на проекта. На платформата жените се обучават в „мисии“, при които събират точки и в същото време повишават своята самоосъзнатост и овластяване. Чрез платформата EMPROVE те могат да се свържат с други жени със сходна съдба, както и с ментори.

Това не е платформа за терапия и кризисна интервенция, а платформа за след това, която помага на жената да открие своите силни страни и води към икономическа независимост, за да може тя да се откъсне от омагьосания кръг и от своя насилник, обясниха създателите й. Идеята им в бъдеще е да я превърнат в мобилно приложение.

Има един по-рисков контингент, който не е в интернет, коментира по време на кръглата маса Саша Безуханова, председател на борда на Българския център за жените в технологиите. Една от мерките, за да се трасира трайно проблема, е осигуряване на среда на жените, преживели насилие, за икономическа независимост и нашата организация работи и в тази посока, посочи тя.

Участие в кръглата маса взеха и старши Комисар Благородна Макева, зам.директор на главна дирекция „Национална полиция“ към МВР, Деана Димова, директор на „Център Динамика“ – Русе и Дани Колева от Национална мрежа за децата и координатор на обединение „Детство без насилие“.

Участниците в събитието се обединиха около тезата, че насилието не е личен проблем, а проблем на цялото ни общество. Въпреки че в момента се провеждат редица кампании и се обсъждат законодателни промени, данните показват, че темата за превенцията и нуждата от намеса/сигнализиране на граждани и професионалисти при съмнение или регистриране на насилие не е достатъчно застъпена в общественото пространство. Специалистите споделиха и за нуждата от повече услуги, които да подкрепят жертвите и да им помагат да излязат от ада на насилието като освен създаването на повече кризисни центрове, се акцентира и на нуждата от услуги, които да информират и подкрепят жените след първоначалната кризисна интервенция като им съдействат за търсене на работа и справяне с различните предизвикателства, пред които се изправят.

Като друго предизвикателство бе изведена липсата на единно разбиране за прилагане на координационния механизъм за работа с деца жертви на насилие или в риск както и ролите и отговорностите на отделните участници – например кой и при какви обстоятелства има право и задължение да свиква срещи и ресурсното осигуряване на работата на специалистите.  В момента механизмът съществува на базата на споразумение за сътрудничество и неговото неспазване не е обвързано със законови последици и санкции за различните участници.

За да се подобри прилагането на механизма в цялата страна и гарантира по-добра защита за пострадалите, от обединение „Детство без насилие“ настояват за законово регламентиране на координационния механизъм с ясни протоколи/алгоритми и конкретни отговорности за междуинституционални действия и мултидисциплинарен подход за всички специалисти, ангажирани с неговото прилагане – социални работници, полицаи, лекари, учители и други специалисти, работещи с деца.

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

1,179 преглеждания

Comments are closed.