Онкологичните заболявания при децата: ключови симптоми и най-разпространени заболявания

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

CHILDHOOD-CANCER

Първоначалната реакция, когато всеки от нас чуе думата „рак“  е паническа тревога, но когато тази диагноза е отправена към дете, ситуацията придобива опустошителни измерения.

За да се повиши осведомеността за онкологичните заболявания в детска възраст през 2002 г. е инициирана международна организация в подкрепа на децата, болни от рак, и техните семейства Childhood Cancer International (CCI). Тя обединява 188 организации от 88 държави, а за България това е сдружението „Деца с онкохематологични заболявания“.
От същата година 15 февруари е обявен за Международен ден за подкрепа на децата, болни от рак. Глобалната цел на организацията е намаляване на заболеваемостта и смъртността, облекчаване на болката и страданието на всички деца, боледуващи от онкологично заболяване, и техните семейства.

Факти и статистика

Според Световната здравна организация (СЗО) почти 300 000 деца  биват диагностициратни с рак всяка година. Раковите заболявания сред децата е по-слабо разпространена в развитите страни и има по-висока степен на преживяемост  – около 80%. Много по-различна и контрастираща е статистиката в страните с ниски и средни доходи, където процентът на оцеляване сред децата е едва 20%.

Кои са най-разпространените онкологични заболявания сред децата?

Най-често раковите заболявания сред децата се проявяват във възрастта от 0 до 15 години, и по рядко между 15 и 19.

Най-често се среща левкемията сред момичетата, като лимфобластната левкемия заема 70% от случаите, без значение от пола при деца до 4 годишна възраст. В световен мащаб тези случаи  представляват около 30%.

При децата с установени лимфоми, тези с Лимфом на Хочкин са 54%.

Туморите на ЦНС се наблюдават предимно сред деца на възраст между 5 и 9 години.

Други видове рак, които се срещат сред децата са този на костите и очите.

Някои ключови симптоми на онкологични заболявания при децата са:

• Често повтаряща се висока температура

• Драстична загуба на тегло

• Непрекъснати болки в тялото и ставите

• Лесно появяващи се масивни синини, кръвоизливи или обриви

• Чести инфекции

Поставянето на правилна диагноза зависи изцяло от родителите, които трябва да потърсят незабавна помощ, при проява на някой от посочените симптоми или на комплекс от тях. От ранното диагностициране до голяма степен зависи благоприятният изход от заболяването.

Какво трябва да направите, ако детето ви е диагностицирано с онкологично заболяване?

Първо и най-важно е да се знае, че лечението на рака в детска възраст изисква специализирани грижи от специалисти, това са детските онколози, детските хирурзи и специалистите по радиационна терапия. Подобно на възрастните, децата също преминават през различни етапи на химиотерапия, лъчетерапия и на някои хирургически операции в зависимост от вида и етапа на заболяването. Децата се нуждаят и от специализирана психологическа подкрепа.

Навременното и ефективно лечение на онкологичните заболявания при децата е в състояние да доведе до относително по-малко болка и по-висока преживяемост. Наред с това, ако три години след лечението няма рецидив, детето се счита за успешно излекувано.

Ракът в детска възраст се счита за най-тежката форма на това заболяване в световен мащаб, тъй като е причина за тежки психически и емоционални травми, както при децата, така и при техните близки.

Именно заради това тази година темата на кампанията на  CCI се фокусира върху  “No More Pain” (“Без повече болка”) за децата и “No More Loss” (“Без повече загуби) за родителите им, като има за цел за насърчава правилната диагностика и лечение. За да се постигне тази цел, правителства, здравни организации, индустрията, групи за подкрепа на родители и цялото общество трябва да подсигурят и да получат възможност за ранна диагностика, достъп до животоспасяващи медикаменти и лечение, както и да получат отношение, което щади физиката, психиката и емоциите на всички, които (съ)преживяват това страшно нещо – ракът при деца.

 Първите седем

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

14,373 преглеждания

Comments are closed.