Обучение чрез изкуство за учениците от 1 до 10 клас

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

Art therapy

Учениците от първи до десети клас ще имат възможността да провеждат безплатно часовете си в театри, галерии и да посещават концерти, а актьори, куратори и певци да влизат в учебните часове, за да споделят своя опит с децата.

Заниманията ще бъдат обвързани с учебното съдържание, изучаваните автори и произведения и могат да се провеждат в учебните часове или по линия на дейности по интереси.

Това ще бъде възможно благодарение на споразумението за сътрудничество между училища и детски градини и държавните културни институти в страната, подписано от министъра на образованието и науката Красимир Вълчев и зам.-министърът на културата Румен Димитров.

То допълва вече подписаното между двете ведомства споразумение за сътрудничество за провеждане на часове в музеи и художествени галерии. “Важен е актът на допълване на това споразумение и това, че искаме да провеждаме последователна политика на разширяване на разширяване на образователната среда на учениците”, заяви просветният министър Красимир Вълчев. Благодарение на споразумение и по модул от НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ над 5 хиляди ученици от 56 училища ще проведат безплатно някои от часовете си в музей. Вълчев подчерта, че амбицията на министерството е тази година повече ученици да имат възможността да посетят различни културни инструкции, като по национална програма е предвидено следващата учебна година броят на децата да е около 7 000. По линия на дейности по интереси пък около 20% от кръжоците ще бъдат в областта с изкуството. За програмата са заделени 250 000 лв. но от министерството са готови да дофинансират и други проекти при интерес от страна на училищата. За кръжоците пък ще бъдат насочени допълнително около 4 млн. лв. Вълчев съобщи, че готвят и програма с Българска академия на науките, която да даде възможност повече ученици да посетят институтите и музеите на Академията.

Зам.-културният министър заяви, че следващата стъпка ще бъде насочена към библиотеките.

Целта на документа е да засили интересите на децата и учениците към българката идентичност традиция, история и съвременни форми в областта на театралното, музикалното и танцовото изкуство, както и осъществяване на мерки и дейности в институциите в системата на предучилищното и училищното образование и държавните културни институции в областта на сценичните изкуства в системата на Министерството на културата.

От 10 май всяко училище може да кандидатства с проект до 2500 лв., с който следващата учебна година да проведе част от часовете си в различна образователна среда.

НМД

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

2,380 преглеждания

Comments are closed.