Облекченията за една майка-студент

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

single-mom_web-241x300

Студентка съм – редовно обучение в български университет и наскоро родих. Имам ли допълнителни права и привилегии в тази ситуация и как мога да ги ползвам?

Всички майки редовно sобучение в държавен или частен университет в България с деца до 6-годишна възраст могат да ползват редица привилегии.Имам право на:

-Облекчения, свързани с учебния процес в университета;
-Финансови стипендии и помощи.

Облекчения, свързани с учебния процес в университета

По време на следването ми и след като стана майка, в зависимост от това в кой университет уча, имам право на перманентна сесия или удължена изпитна сесия. Това означава, че мога да се явявам на изпит с индивидуален протокол по всяко време на учебната година. Имам право да запиша следващата година с повече невзети изпити и прекъсвам следването си при повече невзети изпити, отколкото останалите ми колеги, които не са родители.  Важно е да не забравям и че дори и да прекъсна, аз не губя студентските си права. Освен това и в зависимост къде уча, имам право, след разрешение от декана,  да посещавам само 50% от предвидените лекции и упражнения.

 Финансови стипендии и помощи

От финансова гледна точка имам право на редовната стипендия за успех, а също и европейски стипендии и специални стипендии, също както останалите ми колеги. Ако съм в тежко материално положение, в началото на учебната година мога да подам молба до Ректора на университета ми за еднократна помощ до 200 лв.

 Имам ли право и на други помощи?

Като майка-студент мога да се възползвам от още два вида помощи:

1. Стипендия за майки с деца до 6-годишна възраст

Стипендията варира в различните университети между 50 и 120 лв на месец и при одобрена молба започвам да я получавам от началото на първата ми година на обучение или от месеца, в който съм родила, като ми се изплаща за 12 месеца годишно, всеки месец по отделно. Специална стипендия за майки с деца до 6-годишна възраст мога да получавам до момента, в който настъпи едно от двете условия:

– края на семестъра, в който детето ми навършва 6-годишна възраст или
– края на месеца, в който взема последния си държавен изпит (ако са повече от един) или защитя дипломната си работа.

В случай че не се дипломирам на през първата възможна сесия, имам право на стипендия до края на месеца, в който приключва втората ми сесия за защита на дипломна работа или държавен изпит. Ако държавните изпити са повече от един – взема се предвид месеца, в който се провежда последният държавен изпит.

Ако бащата на детето ми е студент и родителските права ми бъдат отнети, самата аз вече не съм студент или ми се случи нещо, бащата на детето ми може да получи стипендията.За да получа специалната стипендия за майки-студенти, трябва:

-да съм студент редовно обучение;
-да съм майка на дете до 6-годишна възраст;
-да подам молба за получаване на стипендията до Комисията по социално-битови въпроси в университета, където ще ми обяснят и какво още трябва да приложа, ако се наложи.

2. Еднократна помощ по Закона за семейните помощи за деца. За да се възползвам от нея трябва:

-да съм студент редовно обучение;
-да съм майка или осиновителка на дете до едногодишна възраст;да не съм оставила детето си за отглеждане в специализирана институция;
-да подам молба-декларация за отпускането на помощта в шестмесечен срок от края на месеца, в който съм родила или осиновила детето;
-да подам молба-декларацията в дирекция “Социално подпомагане” по постоянния ми адрес.

Важно е да не забравям, че помощта е еднократна и в размер на 2880 лв, като за нея не дължа данъци и такси, нито могат да ми правят удръжки и не зависи от доходите ми.
При невъзможност да я получа лично, друг законен представител на детето ми може да я получи.

Важно! Ако съм майка-студент на повече от едно дете, ми се полага само една такава помощ общо за всички деца.

Какво трябва да приложа към молба-декларацията си за получаване на стипендията?

Копие от удостоверение за раждане на децата, за които се иска помощта;

Копие от заповедта на директора на дирекция “Социално подпомагане” и/или решението на съда за настаняване на децата в семейство на роднини, близки или в приемно семейство;

Уверение от университета ми (или на бащата на детето ми), че аз или той сме записани като студенти в редовно обучение към датата на подаване на молба-декларацията;

Лична карта.

Молба-декларацията може да се подаде от мен или някой от семейството ми, като следва да получа отговор в рамките на 2 седмици, а ако ми откажат, са длъжни да ми го съобщят в едноседмичен срок. Ако има нередности по молбата ми или съм пропуснал/а някой документ, имам две седмици, за да ги отстраня, иначе ще ми бъде отказана помощта.

 Какво да правя в случай, че правата ми са нарушени?

Когато смятам, че несправедливо са ми отказали паричната помощ, мога да се защитя като обжалвам отказа по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Автор: Анна Генова

Pravatami.bg

Настоящата статия е любезно предоставена от Pravatami.bg и има за цел да очертае някои основни ваши права, като няма претенции да бъде юридически съветник. Ако имате затруднения с упражняването на тези основни права или случаят е по-сложен – съветваме ви да се консултирате с юридически експерт.
„Pravatami.bg: разкодираните закони“ е пилотният проект на Департаментa за правна култура. Проектът е със заложена социална функция, като основната му и единствена цел е да предоставя полезна и практична правна информация за своите читатели, поднесена по един разбираем начин.

 

Прочетете още:

Как да си сменим личния лекар и какви са правата ни?

 

Ваксините! Какви са последиците, ако откажете да имунизирате детето си?

Какво право на отпуск имат майките у нас при отглеждане на дете?

 

Записване в детска градина – какво трябва да знаем?

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

7,438 преглеждания

Comments are closed.