Облекчават се административните тежести при кандидатстването за семейни помощи

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

pomoshti_k

При кандидатстване за семейни помощи за деца родителите ще представят по-малко документи. Това предвижда проект за промени в Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца, който Министерството на труда и социалната политика публикува за обществено обсъждане. С предложените промени се намалява административната тежест за гражданите, тъй като отпада изискването за представяне на документи, които могат да бъдат набавени по служебен път чрез обмяна на информация между институциите.

Предложените промени предвиждат при отпускане на месечни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, да не се изисква служебна бележка за извършени имунизации и профилактични прегледи. Същото ще важи и при кандидатстване за месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година и за месечни помощи за дете без право на наследствена пенсия от починал родител. Агенцията за социално подпомагане ще набавя необходимата информация по служебен път.

При отпускане на помощи за дете с трайни увреждания се предлага да отпадне представянето на експертно решение на ТЕЛК и НЕЛК. Това ще се налага само когато тази информация не може да бъде получена по служебен път.

При кандидатстване за отпускане на еднократна помощ за отглеждане на дете от майка (осиновителка) студентка, учаща в редовна форма на обучение, отпада необходимостта от представяне на уверение от висшето училище, че лицето е записано като редовен студент към датата на раждане на детето.

Предлагат се и промени в Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях. С тях се предвижда да отпадне изискването към български граждани при кандидатстване за приемни семейства да представят свидетелство за съдимост и документ, удостоверяващ липса на образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер. Дирекциите „Социално подпомагане“ ще извършват справка за декларираните обстоятелства по служебен път.

Министерството на труда и социалната политика публикува за обществено обсъждане и проект за промени в Наредбата за условията и реда за водене и съхраняване на регистрите за пълно осиновяване. С измененията се предлага да отпадне изискването кандидат-осиновителите да представят свидетелство за съдимост и документ, който удостоверява, че срещу тях не е образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер. Дирекциите „Социално подпомагане“ ще проверяват декларираните обстоятелства по служебен път.

Проекта за промени в Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца може да видите тук.

Проект за промени в Наредбата за условията и реда за водене и съхраняване на регистрите за пълно осиновяване може да видите тук.

 

НМД

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

1,650 преглеждания

Comments are closed.