Нов проект поема таксите за детска градина на деца от уязвими семейства

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

rp_communicate-kids.jpg

Поемането на таксите за детска градина на деца от уязвими семейства ще бъде част от нов проект, който се обсъжда в момента с ЕК. Това съобщи зам. министър Деница Сачева, която участва в конференция „Грижа в ранната възраст“, организирана от Фондация “ За Нашите деца“, съобщи БТА.

Проектът е на стойност 82 милиона лева и е насочен към детските градини. Поемането на таксите на деца от социално слаби семейства най-вероятно ще стане от следващата учебна година. Ранното детско развитие е един от приоритетите на нашето министерство, заяви Сачева и допълни, че в работата по механизма за обхват на децата обратно в образователната система, от министерството винаги са поставяли акцент върху това децата още в ранна възраст да посещават детска градина.

Проучвания доказват, че децата, които ходят на детска градина, много по-рядко отпадат по-късно от училище, освен това се социализират по-добре. В момента в България има около 80 процента обхват на децата в предучилищна възраст, като целта е този обхват да се повиши до 90 процента до 2021 година, каза Сачева. Тя съобщи, че в момента министерството, заедно с други ведомства, представители на гражданския сектор и академичните среди, разработва стратегия за ранно детско развитие, която ще бъде представена до края на тази година. Стратегията стъпва върху мултидисциплинарен подход за интеграция на различните системи – здравна, социална и образователна, както и на много работа с родители и с цялата общественост, за да се разбере важността на инвестициите в ранно детско развитие.

От април април 2016 г. фондация „За Нашите Деца“ изпълнява тригодишен проект „Грижа в ранната възраст „с финансиране от фондация „ОУК“ чиято основна цел е подобряването на развитието и благосъстоянието на децата в ранната детска възраст (0-7 г.) чрез въвеждане на интегриран здравно-социален подход към грижата за тях, разказа Иванка Шалапатова, директор на фондацията. Чрез проекта се променят част от практиката на грижите за новородените, особено за недоносените деца. Проектът се изпълнява на територията на здравни заведения в София, Пловдив. Акцентирало се е на социалния подход към медицинската грижа – на новороденото да се обърне внимание като на дете, носител на права и като на дете, чиито родители също имат нужда от подкрепа. Експерти на фондацията и здравни специалисти са посещавали домовете на хората, за да се търси правилният подход към детето от родителите и всички близки роднини, каза Шалапатова. Достигнати са 1472 лица – сред тях родители, деца и специалисти, като 50 процента са децата до една година, а 26 на сто от децата са с увреждания и трудности в развитието.

По думите на експертите родителите често се притесняват да търсят помощ при трудности, а подкрепата в ранна възраст на детето е изключително важна. Според данни, раздадени на форума, 29,2 на сто от децата на възраст от 0 до 17 години в България са изложени на риск от бедност. Според данни на Евростат, делът на децата, живеещи в риск от бедност и социално изключване през 2017 година е 41,6 на сто, или над 550 хиляди. През 2017 година всяко осмо от десет деца, чиито родители са с начално или без образование, живее в бедност /80, 1 на сто/. 6,5 на сто от децата до 5 години са с изоставане в ръста, а повече от 25 на сто са с различна степен на анемия. Честотата на изоставане в растежа е най-висока при децата от ромски произход. Повече от една трета от родилите здравнонеосигурени бременни не са посещавали лекар нито веднъж преди раждането, а за здравноосигурените липсват данни за степента на проследяването. По данни на НСИ нетният коефициент на записване в предучилищно образование през учебната 2017 / 2018 година е 78.4 на сто или всяко пето дете не е обхванато. Общата европейска цел за обхват на децата в тази възраст е 95 процента.

Според проучване на EUMIDIS2 над 60 процента от ромските ученици се обучават в образователна среда само с ромски ученици. Включващото образование за децата с увреждания е в ранен стадий на развитие и има проблеми в прилагането на новата нормативна уредба. През учебната 2017 /2018 година записаните в детските градини деца със специални образователни потребности са 3671, или общо 1,7 на сто от общия брой деца в детските градини през годината.

Саня Саранович, заместник-представител на УНИЦЕФ България, отбеляза, че в последните години в България има напредък по темата за ранното детско развитие, а по време на българското председателство на Съвета на ЕС темата е изведена като приоритет и е станала част от общоевропейски документи. Въпреки подобряването на икономическото състояние в страната, все още много деца са в риск да не се развият в пълния си потенциал заради бедност, недостатъчна грижа и липса на възможности за образование ,отбеляза експертът.

НМД

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

1,200 преглеждания

Comments are closed.