Нов проект на Система за прием в първи клас

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

Първокласници

Директорът на дирекция „Образование“ в Столична община (СО) Мария Минчева информира за промените в приема на първолаците. Кандидат-първокласниците ще са разпределени в четири групи. Уседналостта и близостта на жилището до училището ще е водещо изискване и няма да се получават точки за това. Разработеният проект за приема в първи клас предстои да се обсъди и приеме от Столичния общински съвет. СО е взела предвид правилата за прием, които са дадени от Министерството на образованието и науката (МОН) в Наредба 10.

Като се спазва водещият критерий кандидатите ще се разпределят в четири групи.

В първата влизат тези, на които постоянният или настоящият адрес не е променян и е в съответния район на училището в последните три години.

Във втората група ще са желаещите, които живеят на адреса от една до три години.

В третата ще са децата, живеещи в последната година близко до училището, в което искат да учат.

И в последната – четвърта група, ще бъдат тези, чийто адрес е извън района на училището.

С най-голямо предимство ще са кандидатите от първата група и ако има свободни места ще се преминава към следващите.

Минчева разясни, че в Наредба 10 има и допълнителни четири критерии, но те ще бъдат използвани, когато броят на желаещите да се обучават в избраното от тях училище в определена група е над план-приема.

Допълнителните критерии обаче са с точки. За братче или сестриче в училището, в което кандидатства детето са определени 16 точки. Това предимство е най-високо оценено. Деца – кръгли сираци, без двама родители получават 7 точки.

Третият критерии дава предимство на децата, които имат над 50% трайни увреждания и точките са 5.

Три точки се предвиждат за четвъртия критерии. От него се ползват тези деца, които са били в подготвителна предучилищна група в училището, за което кандидатстват.

В критериите обаче не са предвидени близостта на работното място на родителя до училището. Работещите до късно родители ще са затруднени при вземането на детето от училище.

Министърът на МОН Красимир Вълчев поясни, че в Наредба 10 близостта на местоработата като критерии не е включен, тъй като най-много нарушения имало точно там. Той обаче направи уточнение, че Столична община – ако реши, може да въведе близостта на местоработата до училището в допълнителните критерии. Нямало ограничения от страна на МОН, но проблемът бил с контрола. През следващата учебна година училищата няма да могат сами да определят свои критерии, както това беше досега.

Минчева каза още, че от 30 март 2018г. всички общински училища ще обявят свободните си места, а от 16 април започва приемането на документите за кандидатстване в първи клас.

Районните администрации заедно с директорите на училищата ще определят прилежащите райони и те заедно с проекта на Система за прием за първи клас, ще бъдат внесени. Те ще са достъпни за родителите веднага след приемането на системата за прием в училищата.

Източник

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

2,867 преглеждания

Comments are closed.