Неблагоприятната училищна обстановка – предпоставка за детската агресия

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

uchilishte-agresiya_k

Неблагоприятната училищна среда е основната предпоставка за лошо поведение е агресия сред децата, според данните от проучвания, обобщени от психологът Иван Игов на кръгла маса “Родителите – конфликтите – агресията и закрилата на децата”.

Сред основните причини за лошото поведение на децата в училище, от една страна, са смесването на шест възрастови групи и обучението на 1500-2000 деца в сгради, строени за 300-600, а от друга – ученето на две смени в средните училища, което води до отнемане на равното право на образование.

В средните училища има по-високо ниво на тормоз и насилие – около 25% срещу 19% в основните. Психологът препоръчва учене на една смяна и до 500 деца на близка възраст, които са се помещават в една сграда.

Друга причина за агресията и предпоставка за насилие в училище е липсата на подготвени преподаватели и подпомагащи специалисти, смятат още психолозите. Според изнесените данни училищните психолози са едва 120, а 20 на сто от учителите имат дискриминиращи нагласи към различните ученици.

Кибертормозът също е след предпоставките за агресия в училище, твърдят експерти. За справянето с него е необходимо създаването на защитна общност, в която да се включат родители, учители и ученици.

източник: Детски дневник

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

2,584 преглеждания

Comments are closed.