Насилието не е семейна ценност

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

banneri-03-825x380

Днес, 26 ноември 2018 г. за 18:00 ч. е насрочен протест срещу насилието над жени. Началната точка на протеста е площад “Орлов мост”. Поводът е международният ден за борба с насилието над жени, който се чества на 25 ноември. Очаква се шествие днес да има и в други градове у нас, а така също в Прага и Лондон.

Българската държава не събира представителна статистика за насилието над жени у нас. 28 жени бяха убити от ръката на техен бивш или настоящ съпруг/партньор според медийни публикации. Но можем да предположим, че броят на убитите е по-висок, защото има случаи, които изобщо не са стигнали до медиите. Но липсата на официална статистика е една малка част от много по-големия проблем, а именно – абсолютното неразбиране на размерите, причините, последствията от насилието над жени и домашното насилие от страна на правителството, както и неговото пълно безхаберие и бездействие години наред.

Исканията на „Протест срещу насилието над жени“ са:

  1. Ангажимент от страна на правителството и отговорните институции за провеждане на проучвания и събиране на статистики за причините и размера на насилието над жени и домашното насилие в България, социалните, икономически и политически последствия от него, както и необходимите мерки, които трябва да бъдат предприети, за преодоляване на проблема.
  2. Създаване на единна база данни в МВР за жертви и извършители, която да бъде на разположение на всички работещи по случаите на домашно насилие – съдии, прокурори, полицаи, психолози, социални работници, неправителствени организации.
  3. Признаване на спешната необходимост от превантивни мерки и ангажимент от страна на правителството и отговорните институции за разработване и въвеждане на обучителни програми за превенция на насилието за всички нива на образователната система. Тези програми трябва да са насочени към възпитаване на толерантност, общуване без агресия, разпознаване на стереотипи, ограничаващи жените, да създават абсолютна нетърпимост към насилието.
  4. Инкриминиране на всички форми на насилие, основано на пола– Наказателният кодекс на РБ трябва да направи явно разграничение на термина насилие над жени, основано на пола“ – а именно, че се отнася до насилие, което е насочено срещу жена, защото тя е жена или което засяга предимно жените. То се различава от другите видове насилие по това, че полът на жертвата е основният мотив за действията на насилие. Трябва да се третират като престъпления и да се наказват всички форми на насилие срещу жените – домашното насилие, сексуалното насилие, сексуалният тормоз, преследването, системното  психическо насилие, както и всички други сериозни форми на насилие, особено съпружеското изнасилване, които да бъдат включени изрично в НК.
  5. Задължителни програми за обучения на психолози, полицаи, съдии, социални работници, медицински работници, медии, служители на държавни институции и на всички заинтересовани страни за работа с жертви и извършители на насилие, основано на пола и домашно насилие.
  6. Създаване и поддръжка на 28 кризисни центъра за настаняване на пострадали от насилие, 28 консултативни центъра за работа с жертви и извършители, както и специални центрове за грижи и възстановяване на изнасилени жени. Необходими са подобни центрове във всяка област на Р България.
  7. Системни национални информационни кампании за превенция на насилието над жени и домашното насилие – информиране на широката общественост за различните форми на насилие, на които жените редовно са подложени, за различните прояви на домашно насилие, както и за наличните телефонни линии и кризисни центрове, в които може да бъде потърсена и получена помощ.
  8. Програми за намеса и работа с извършителите – задължителни програми за извършителите, които ще им помогнат да променят своите нагласи и поведение, за да се предотвратят по-нататъшни актове на упражняване на форми на насилие, основано на пола.
  9. Създаване на Национален съвет  за борба с насилието към МС – орган, който следи за прилагането на всички гореизброени мерки. и системни информационни и сензитивиращи кампании за превенция на насилието над жени и домашното насилие.
  10. Увеличаване на средствата от бюджета за борба с насилието, основано на пола и домашното насилие –категоричен финансов ангажимент от страна на държавата на годишна база, насочен към прилагане на всички гореизборени мерки.

Инициативата е на Български фонд за жените.

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

1,455 преглеждания

Comments are closed.