На трудов договор съм – какви осигуровки дължа?

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo
employment contract

Кандидатствах за работа и с работодателя сключихме трудов договор. Тук мога да прочета как се изчисляват осигурителните ми вноски.

Трудово възнаграждение

В трудовия договор трябва да бъде уговорено моето възнаграждение – брутно или нетно. Брутното трудово възнаграждение включва три основни елемента:

 • основната работна заплата;
 • допълнителни трудови възнаграждения (например клас прослужено време за заемана от мен подобна длъжност);
 • и други (бонуси, награди при достигане на определена цели от мен – в пари или натура, обезщетения и други).

Брутното трудово възнаграждение е сумата преди удръжките. От нея се приспадат първо осигуровките за моя сметка и данък върху доходите ми (известен повече като данък общ доход).

Нетна заплата е сумата, която следва да получа за положения от мен труд след приспадане на всички удръжки за моя сметка.

Кодекса на труда изрично забранява без мое съгласие да ми се правят каквито и да е било удръжки от заплатата, с изключение на:

 • получени аванси;
 • надвзети суми в резултат на техническа грешки;
 • данъци (10% ДОД) и осигуровки за моя сметка;
 • запори по съдебен ред  – има строг лимит как да става и при кои случаи (критерии като  доход, членове на семейство и  др.);
 • при причинена вреда

Какви осигуровки дължа?

Трябва да знам, че по закон осигуровките са разпределени в съотношение 60% за работодателя и 40% за сметка на работника.

ВАЖНО! Има минимален и максимален осигурителен праг. С минималния праг за всяка длъжност е определена сума, под която работодателят няма право да ме осигурява при трудов договор с нормално работно време 8 часа. Ако договорът ми е на 4 часа, задълженията ми за осигуровки и данък са пропорционални, т.е. наполовина на тези при 8 часа. Минималните прагове за всяка професия или длъжност са определени в приложението наЗакона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2016 г. Това представлява таблица с различните професии по степен на квалификация и по сфери на дейност, но на мен ми е трудно да се ориентирам там. По-добре е да се обърна към някой специалист – юрист или счетоводител.

Максималния осигурителен праг през 2016 г. е определен в размер на 2600 лв. Това означава, че дори и да имам по-висока определена брутна заплата, осигуровките ми ще бъдат само върху 2600 лв, а за всичко над тази сума ще дължа само 10% ДОД.

Видове осигуровки, които следва да ми бъдат удържани:

Ако съм роден след 01.01.1960 година:

Пример 1

Роден съм след 1960 г., сключил съм трудов договор с брутно възнаграждение 1000 лв.  Дължа следните осигуровки и следва да получа нетно:

Брутно трудово възнаграждение (БТВ): 1000.00
Осигуровки за сметка на работника (служителя)
 • Фонд „Пенсии” – 5.70%
57.00
 • Фонд „Общо заболяване и майчинство”- 1.40%
14.00
 • Фонд „Безработица”- 0.40%
4.00
 • Фонд „ДЗПО” – 2.20%
22.00
 • Фонд „Здравно осигуряване”- 3.20%
32.00
10% Данък върху доходите  (БТВ-Осигуровки)*10% 87.10
Нетно възнаграждение за получаване: 783.90

Пример 2

Роден съм след 1960 г., сключил съм трудов договор с брутно възнаграждение 3000 лв дължа следните осигуровки и следва да получа нетно:

Брутно трудово възнаграждение (БТВ): 3000.00
Осигуровки за сметка на работника (служителя)
 • Фонд „Пенсии” – 5.70%
148,20
 • Фонд „Общо заболяване и майчинство”- 1.40%
36,40
 • Фонд „Безработица”- 0.40%
10,40
 • Фонд „ДЗПО” – 2.20%
57,20
 • Фонд „Здравно осигуряване”- 3.20%
83,20
10% Данък върху доходите  (БТВ-Осигуровки)*10% 266,46
Нетно възнаграждение за получаване: 2398,14
Вид осигуровка % За сметка на работодателя (60%) За сметка на работника (40%)
Фонд „Пенсии” 12.80% 7.10% 5.70%
Фонд „Общо заболяване и майчинство” 3.50% 2.10% 1.40%
Фонд „Безработица” 1.00% 0.60% 0.40%
Фонд „ДЗПО” 5.00% 2.80% 2.20%
Фонд „Здравно осигуряване” 8.00% 4.80% 3.20%
Фонд Труд.злополука и проф.болест Според дейността, но не повече от 1.1% да Не се дължи от работника/служителя

Ако съм роден преди 31.12.1959 година:

Вид осигуровка % За сметка на работодателя (60%) За сметка на работника (40%)
Фонд „Пенсии” 17.80% 9.90% 7.90%
Фонд „Общо заболяване и майчинство” 3.50% 2.10% 1.40%
Фонд „Безработица” 1.00% 0.60% 0.40%
Фонд „ДЗПО”
Фонд „Здравно осигуряване” 8.00% 4.80% 3.20%
Фонд Трудовоа злополука и проф. болест Според дейността, но не повече от 1.1% да Не се дължи от работника/служителя

Размерът на осигуровките ще бъде различен ако заемам длъжност, която попада в първа или втора категория труд (например съм миньор, стюард/еса, пилот и т.н.), както и ако съм държавен служител или работя само до 5 дни месечно, също така ако съм получил обезщетение.

Статията цели да покаже общия случай – какви осигуровки дължа при трудов договор с 8 часов работен ден при трета категория труд, договор за управление и контрол. Ако бъда на 4 часа например осигуровките за моя сметка ще бъдат пропорционални, т.е. наполовина.

Правото е в съавторство с Людмил Иванов.
www.pravatami.bg

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

5,092 преглеждания

Comments are closed.