На какви финансови помощи и обезщетения имат право майките у нас?

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

mom playing with baby

Знаем ли правата си като майки? В повечето случаи, за да разберем на какви помощи или обезщетения имаме право, се налага да се ровим с часове в закони и наредби и в крайна сметка научаваме това, което ни интересува, от приятели или интернет форуми.

Предлагаме ви синтезирана информация относно правата на майките и бременните жени според сега действащото законодателство (юни, 2014 г.). Надяваме се по този начин да ви спестим време и усилия и да ви помогнем да се ориентирате:

1. Еднократна помощ, отпускана при бременност
На тази еднократна помощ имат право бременните жени, ако средномесечният доход на член от семейството за последните 12 месеца е по-нисък от 350 лв. Еднократната помощ се определя със Закона за държавния бюджет. За 2014 г. тази сума е 150 лв.

2. Еднократна помощ при раждане на дете
Всяка майка има право на еднократна парична помощ след раждане, независимо от доходите на семейството, стига детето да не е оставено за отглеждане в специализирана институция. За първо дете сумата е 250 лв., за второ дете – 600 лв., за всяко следващо – по 200 лв. Децата с установени трайни увреждания имат право на допълнителна еднократна помощ от 100 лв.

3. Еднократна помощ за близнаци
Майките на близнаци имат право на еднократна помощ от 1200 лв. за всяко дете

4. Еднократна парична помощ за майки-студентки
Ако сте студентки редовна форма на обучение, имате право на парична помощ от 2880 лв., независимо от доходите на семейството. Важно е да изискате помощта до навършване на 6 месеца на детето. Към момента на подаване на документи трябва да сте с непрекъснати студентски права, което се доказва с уверение от университета. На тази помощ имат право магистри, бакалаври и докторанти.

5. Обезщетения за семейства, чиито деца не са приети в общинска детска градина
Законът предвижда да се изплаща обезщетение в размер на 100 лв. месечно за всяко дете на възраст от 3 до 6 години, което не е успяло да се класира за общинска детска градина. Компенсациите се изплащат ежемесечно за месеците от съответната учебната година освен в случаите, когато детето е прието в детска градина по време на учебната година.
Според закона, за да започне изплащането министърът на финансите издава наредба за реда за получаване и изразходване на помощите. Към момента на публикуване на настоящата статия, такава наредба все още не е издадена.

6. Детски надбавки
Семействата със средномесечен доход по-нисък или равен на 350 лв. имат право на детски надбавки от 35 лв. месечно до навършване на 20 г. на детето. Новото от тази година е, че за второ дете сумата е увеличена на 50 лв. За всяко следващо дете сумата си остава 35 лв.

7. Помощи за отглеждане на дете с трайни увреждания
Помощ в размер на 240 лева месечно се отпуска за родителите или близки, които отглеждат дете с трайни увреждания. Помощта може да се получава до навършване на 18 г. на детето и се продължава, ако младежът е все още ученик. Спира се при навършване на 20 г.

8. Месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година
На помощ от 100 лв. месечно до навършване на една година на детето имат право майки, когато доходът на член от семейството за предходните 12 месеца е по-нисък или равен на 350 лв. Тази парична помощ се полага само, когато майката не е осигурена и не получава обезщетение за бременност, раждане и отглеждане на дете.

9. Целеви помощи за ученици, записани в първи клас
Учениците, записани в първи клас в държавно/общинско училище, имат право на целева помощ, ако средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца е по-нисък или равен на 350 лв. За учебната 2013-2014 г. сумата, която се отпускаше, беше 250 лв. на първокласник.
За получаване напомощта трябва да подадете документи в Дирекция „Социално подпомагане” след записване на детето в първи клас.

10. Целева помощ за безплатно пътуване с железопътния и автобусния транспорт за многодетни майки
Многодетните майки имат право на безплатно пътуване веднъж в годината – отиване и връщане, с железопътния и автобусния транспорт в страната.

!ДОБРЕ Е ДА ЗНАЕТЕ:
Върху вземанията за семейни помощи не се дължат данъци и такси и не могат да бъдат правени удръжки.

 

Този уеб-сайт и авторските права върху него са изключителна собственост на Първите седем ЕООД. Забранено е копирането, възпроизвеждането,  преработването, променянето и използването с търговска цел на уеб-сайта или на неговото съдържание – изцяло или частично под каквато и да е форма, без предварителното писмено съгласие на Първите седем ЕООД.

Вижте още:

На какви безплатни услуги от Здравната каса имат право бременните у нас?

Какво право на отпуск имат майките у нас при отглеждане на дете?

Ваксините! Какви са последиците, ако откажете да имунизирате детето си?

Месечна издръжка – кога имаме право на нея и какво трябва да знаем?

 

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

Posted in: Актуално

103,441 преглеждания

Comments are closed.