МП с проект на Закон за наказателното правосъдие за деца

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo
detsko-pravosudie

Проектът на Закон за наказателно правосъдие за деца, който Министерството на правосъдието предстои да публикува за обществено обсъждане в началото на декември, е ключова стъпка в процеса на приоритетната реформа в детското правосъдие.

Основните принципи, върху които е изграден законопроектът, са индивидуален подход към всяко дете и защита на най-добрите му интереси; участие на детето в процеса; право на развитие; отклоняване от наказателното производство в търсене на друг начин за решаване на проблема; лишаването от свобода като последна възможна мярка и др.

С него се урежда задължителната специализация в наказателното производство за непълнолетни на всички органи – разследващ полицай, прокурор, следовател, съдия за непълнолетни. Принципът на отклоняване от наказателното производство предвижда възможност за насочване на децата в конфликт със закона към друг начин на решаване на проблема, така че много от случаите да се приключват от несъдебни органи или органи на досъдебното производство, за да се избягнат отрицателните последици от наказателното преследване и криминалната регистрация, при спазване на правата на човека и законовите гаранции.

Законопроектът предвижда и по-различна система на наказанията в сравнение с тези по Наказателния кодекс, за да се предостави на съда набор от мерки, които да намалят броя на делата, завършващи с присъда „лишаване от свобода“. Проектът поставя акцент и върху подкрепата след изтърпяване на наказанието, връщането на непълнолетните в техните семейства и  реинтеграцията на децата.

С влизане в сила на новия закон ще бъде отменен Законът за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, а местните комисии за борба с противообществените прояви на непълнолетни и малолетни ще бъдат реформирани.

 

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

1,624 преглеждания

Comments are closed.