Мой близък изчезна безследно. Какво да правя?

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

searching-for-a-missing-person

Причините да изчезне някой са много и най-разнообразни, но при всички случаи не бива да изчаквам. Трябва незабавно да подам сигнал, защото всяка секунда може да се окаже безценна. Не бива да забравям, че издирването е трудна операция, точно поради оскъдната информация, която имат близките и че шансовете човекът да бъде открит намаляват с всеки изминал ден.

На кого да съобщя за изчезването?

След изчезването на моя близък, ако у мен се появят тревожни съмнения, първото, което трябва да направя, е да съобщя за това в най-близкото поделение на МВР или в районното управление по местоживеене на лицето. По възможност трябва да представя на органите на полицията актуална снимка на изчезналия и да дам нужната информация, която смятам, че ще им е необходима:

  • кога и къде за последен път е видян;
  • как е бил облечен;
  • имам ли съмнения при кого би могъл да отиде;
  • какво е било душевното му състояние напоследък;
  • споделял ли е с мен свои страхове;
  • споделял ли е с мен за отправяни към него заплахи;
  • споменавал ли е, че се готви да извърши нещо противозаконно;
  • всичко друго, което сметна за важно.

Какво се случва, след като съм подал сигнала за изчезването?

След като попълня необходимите документи в районното управление на МВР, полицията ще започне незабавно търсенето, или с други думи – ще започне да извършва своята оперативно-издирвателна дейност.

Ако изчезналият е военнослужещ, издирването ще се извършва с помощта и съдействието на служба “Военна полиция.

Ако пък за изчезналото лице се появят или пък има съмнения, че то би могло да застрашава по някакъв начин националната сигурност или интересите на страната, издирването ще се извършва от Държавна агенция “Национална сигурност”.

Издирването започва на местно ниво, а ако не даде своевременен резултат, лицето се обявява за общонационално издирване. Когато има съмнения, че може да е напуснало страната, в търсенето ще се включи и Интерпол.

Трябва ли да съобщя на медиите за изчезването?

При всички случаи преценката дали информацията за изчезналото лице да се предостави на медиите е на органите на полицията. Разгласяването по този начин е нож с две остриета – то може както да помогне в намирането, така и да попречи и дори да го осуети. Затова не бива да забравям, че след като съм съобщил за изчезването, моя задача ще бъде само да подпомагам съответните органи, но не и да проявявам излишни самоинициативи. Ще бъда своевременно уведомяван за постиганите резултати.

Кога полицията ще прекрати издирването?

Търсенето ще приключи, когато човекът бъде намерен, или бъде намерен и идентифициран трупа му, или пък когато отпадне необходимостта от намирането му  (например изтекъл е срокът, в който един престъпник може да бъде наказван за престъплението, което е извършил).

Правата ми

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

17,417 преглеждания

Comments are closed.