Монтесори педагогиката след 6-годишна възраст

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo
rumqna-ilieva-montesori

Румяна Илиева

Срещаме ви с Румяна Илиева. Тя е мениджър „Индустриални проекти“ в най-голямата компания за морско агентиране и логистика в България, MBA по Международни икономически отношения и притежател на сертификат по Международни финанси от Institute of Finance Services, UK.  Отвъд сериозния професионален ангажимент в областта на индустриалния мениджмънт, Румяна е преди всичко отдадена майка. От 2016 г. насам, след като се сблъсква с нуждата от качествено начално образование за своя син, с помощта на своя съпруг основава начално Монтесори училище. За магията на тази система, която пали милиони родители и деца по цял свят и за предизвикателствата пред алтернативното образование в България, разказва за читателите на Първите седем.

Румяна, в допълнение на обучението ти AMI (Международна Монтесори Асоциация)  си преминала и обучение в Higher Ground Education – Калифорния, какви са впечатленията ти от развитието на Монтесори образованието в САЩ?

Мария Монтесори пристига в САЩ още през 1913 година и създава първата образователна асоциация „Монтесори“. Членовете на тази асоциация включват великия изобретател Александър Бел и съпругата му, S.S. McClure и дъщерята на президента Уилсън – Маргарет Уилсън.

Ако разгледаме по-отблизо САЩ, ще останем впечатлени от важната роля, която Монтесори движението изиграва в оформянето на настоящата образователна система. Например, след създаването си през 1979 г. Международното Монтесори Общество успява да спечели искове, заведени във Федералния Съд срещу щати, като например Мериленд, където е използвана дискриминация по отношение на учителите преподаващи по метода Монтесори. През 1988 година, IMS създава в партньорство с други организации коалиция “Американци за право на избор в образованието“, която успява да проведе множество успешни инициативи за промотиране на правото на избор в образованието.

В края на 50-те години на миналия век, благодарение на усилията на Nancy McCormick Rambus, методът Монтесори наново добива популярност в САЩ. Още по това време, традиционните образователни методи са били силно критикувани, а много родители са искали да играят активна роля във вземането на решения относно образованието на своите деца.

Какво отличава методът от традиционното образование?

Прави впечатление, че много родители в България приемат Монтесори образованието само като допълнение към традиционното образование, сякаш се притесняват, че децата няма да бъдат добре подготвени. Всъщност Монтесори образованието предлага на детето още от най-ранна възраст изключително структурирани академични знания, по начин, който е съобразен с психологическото развитие на детето в съответната възраст. В сравнение с традиционното образование, децата на възраст 4-5 години, израснали в Монтесори среда /в детска градина или у дома/ свободно четат, събират и изваждат, пишат с подвижната азбука, познават континенти и държави, дори могат да назоват фигури, изучавани в предмета стереометрия. По-важното е, че в допълнение към академичните знания, съществена част от времето децата прекарват в придобиване на т.нар. меки умения : коопериране и сътрудничество, съпричастност, решаване на проблеми, креативност в различни ситуации, отговорност, независимост, умения за комуникация, уважение и т.н.

Друга важна разлика между традиционната система и образованието по метода Монтесори е задължителното изискване за смесени възрастови групи (за малките деца групата включва деца на възраст 3-6 години, а при по-големите ученици, възрастите са 6-9 г и 9-12 г, или 6-12 години).

В Монтесори училищата децата се учат на самооценка още от най-ранните си години, когато започват да работят с Монтесори материали с вграден контрол на грешката. Външният фактор, който в традиционната система е учителят, отсъства в ролята си на „съдия“, който трябва да се произнесе дали детето е свършило правилно зададената работа. При работа с Монтесори материалите, детето само разбира дали се е справило със задачата и има свободата да повтори едно и също действие толкова пъти, колкото е необходимо за неговата личност, за да овладее дадено умение.

В тази връзка в Монтесори училищата няма оценки, грамоти, дори липсват похвали, наказания и домашна работа. Децата получават изключително голяма отговорност за своите действия, която пък ги отвежда до характерната за Монтесори средите свобода на избора.

Много родители практикуват метода у дома в най-ранна възраст, или пък поверяват децата си в Монтесори детски градини. Какво следва след това, как протича обучението, когато говорим за начално образование?

Една от най-популярните мисли на д-р Мария Монтесори е „Помогни ми да го направя сам“ – изключително важен елемент от Монтесори образованието на децата на възраст 3-6 години. Когато обаче детето премине в т.нар. втори план на развитие (възрастта от 6-12 години), ставаме свидетели на появата на една коренно различна и нова личност, чиито потребности също са нови. Затова Монтесори училищата за деца от 1-7 клас използват перифразираната мисъл на Монтесори, която гласи “Помогни ни да работим по големи проекти заедно“. Обучението в училищата се основава на висока степен на отговорност от страна на децата, които трябва да притежават своето образование и да учат, защото намират смисъл в съответните знания. Дори Монтесори стаите не приличат на класните стаи от традиционните училища, а по-скоро се запазва топлината и уюта на собствения дом. Децата напредват по учебните предмети със собствено темпо и всеки ученик има индивидуален учебен план, което позволява например дете на 7 години да покрива учебен материал за 11 годишни деца.

Голяма част от времето учениците прекарват в запознаване с културата, историята на своята родина и на различните народи по света. Гостуванията на експерти от различни области, които споделят с учениците интересни факти за своите професии и открития, както и посещения, организирани самостоятелно от учениците, до различни институции, фирми, занаятчии и т.н. са задължителен елемент от седмичната програма. Основна задача на възрастните в класната стая е да развият в децата от една страна чувство на благодарност към всички хора, живели преди нас и от друга страна вдъхновение, че ще успеят да постигнат всичко, за което мечтаят.

Ако имаш една минута с някой родител – как ще му разкажеш за Монтесори?

Ще ползвам цитат от предговора към книгата „Лудостта Монтесори“ на американския автор Тревор Айслър, която е издадена на български език:Ако вашето дете отива на училище всеки ден с радост и с нетърпение да научи много нови и интересни неща, ако всяка вечер ви разказва впечатляващи преживявания от своята учебна програма; ако го откривате сутрин с книга или с плетка в ръка, а вечер довършва работата си по проекти и говори с възхищение за великите учени и откриватели; ако носи в сърцето си благодарност и уважение към родителите, учителите и към хората живели хилядолетия назад… тогава вярвам, че сте избрали най-доброто образование за него. Ако ли не, само вие можете да направите промяната.

Можем ли да прилагаме принципите на Монтесори у дома, какви са вашите съвети към родителите?

Поради сравнително късното навлизане на метода Монтесори в България, родителите мислят, че това е нещо много особено, различно, необичайно, свързано само с образование, а всъщност, говорим за един хуманен подход в отношенията на възрастния към детето, изграден на взаимно уважение. Ако родителите имат възможност да наблюдават децата си, да не ги прекъсват, когато децата са концентрирани (дори когато много бързат, а детето наблюдава с интерес мравката, която бавно се движи по тротоара), ако родителите започнат да се вслушват в потребностите на децата си и да се съобразяват с тях, да им дават осъзнат избор, всичко у дома ще бъде перфектно. Когато родителите решат да имат дете, всъщност тогава те взимат най-важното решение в своя живот, което обаче ги задължава, както казва д-р Монтесори, да поставят детето в центъра, да го уважават и да го приемат като равнопоставено човешко същество.

Могат ли децата да се адаптират, ако се наложи или поискат да се завърнат към традиционната образователна система?

По мнение на един дългогодишен Монтесори учител, основните проблеми при прехода от Монтесори училище към традиционно училище могат да се групират в следните 3 категории:

Мениджмънт-Монтесори учениците са свикнали да ходят до тоалетната тогава, когато имат необходимост; те могат да си острят моливите, когато решат; те стават и свободно се движат, за да довършат някоя работа. Така че ще им трябва време да се приспособят да се обучават в класна стая, където трябва да искат разрешение за всяко нещо .

Социални-Монтесори учениците са свикнали да работят заедно и да помагат на съучениците си. Те са свикнали да прилагат умения за разрешаване на проблеми, те са свикнали с учител, който не само уважава техните усилия и мнения, но който ги окуражава и те са свикнали да уважават нуждите на другите деца и техните нужди да бъдат уважавани. Ще им трябва време да се приспособят към класна стая, в която се поставят ултиматуми и където не им е позволено да работят с другите деца за намиране на решения на техните проблеми.

Академични-Монтесори децата са свикнали да преминават към следващия учебен материал, когато са готови да възприемат новата информация, а не когато учебната програма изисква това. Те също са свикнали да казват на учителя „Имам много проблеми и не мога да разбера този урок, можеш ли да ми обясниш по друг начин?“ или „ Съвсем ми е ясна тази концепция, може ли да провериш как се справям и да минем на следващия материал?“.

Освен това, децата са свикнали да участват активно в своето обучение. Един често задаван въпрос от Монтесори дете е: „Може ли да уча еди-си-какво и да напиша проект тази седмица ?“

Очевидно, ще отнеме време да се приспособят към класна стая с учител, който следва план на урока за деня и преподава само заложеното по програма.

Да, има проблеми с адаптирането. Но знаете ли какво? Монтесори децата са изключително адаптивни. Те знаят как да работят самостоятелно и в групи. Те могат да решават проблеми и добре да управляват времето си. Така че, най-общо казано, след първоначалния период на адаптация, те могат да се впишат много добре в новата среда. А освен това, уменията, които са придобили докато са били в Монтесори среда напълно оправдават и многократно надхвърлят проблемите, с които ще се сблъскат, когато за първи път стъпят в традиционно училище.

Практика:

Според Монтесори, преди детето да започне да решава задачи върху лист с молив или химикал, трябва да се докосне до “Златния материал” – уникален Монтесори материал по математика за запознаване с десетичната система и всички основни математически действия. Основен принцип в метода Монтесори е обучението на децата да преминава от конкретното към абстрактното.

montesori-praktika-6-godishni

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

4,605 преглеждания

Comments are closed.