МОН разработи програма за образователна десегрегация

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo
uchilishte-novovuvedeniya-k
„С новата национална програма „Иновации в действие“ искаме да стимулираме училищата да си партнират повече и да обменят иновативни практики за обучение. Очакваме в нея да се включат 580 училища, да се провокират взаимно и да подкрепят креативните учители“. Това заяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев по време на изслушване в Народното събрание за новите национални програми в сферата на средното образование. Според него образователната система все повече ще се развива благодарение на желанието на училищата да отговорят на нуждите на учениците си.

Иновациите трябва да са насочени към търсене на нови подходи към всяко дете и към подобряване на работата. „Целта не е да финансираме отделни проекти, а да насърчим културата на обмен на опит и знания между училищата“, посочи министърът. Той добави, че един от най-добрите методи за квалификация на учителите е в обмяната помежду им на практики и нови методи на преподаване. И през тази година Министерството на образованието и науката (МОН) финансира квалификационни курсове за педагогическите специалисти, които ще се фокусират върху изграждане на умения за креативност, новаторство, лидерство и работа с новите технологии.

Общо 76 милиона лева са предвидени за реализацията на всички 17 национални програми, като с тях се допълват политиките на Министерството. Новата програма „IT бизнесът преподава“ дава възможност на специалисти от високотехнологични компании да преподават по част от учебния материал по информационни технологии. „Те са склонни да влязат в училище. В същото време учителите ще могат да отидат на обучение във фирмите и да се сблъскат с реални казуси. Целта ни е да отворим образователната среда към бизнеса“, каза Красимир Вълчев. Той подчерта, че програмата „Мотивирани учители“ ще подпомогне обезпечаването на системата с учители по информационни технологии и природни науки.

За първи път МОН разработи програма за образователна десегрегация на стойност 1 милион лева, която помага на общините в реализирането на такива политики. „В общините с повече от три училища се наблюдават процеси на вторична сегрегация и бързо изтегляне на деца. Местната власт трябва да разпредели учениците така, че да не се допуска концентрация деца от уязвими групи. Трябва да се осигурят и възможност за транспорт за тези деца“, обясни Вълчев. По думите му националните програми ще подкрепят плавния преход от семейната среда към детска градина.

Повече средства са заделени за ученически състезания и олимпиади, както и за посещение на музеи, галерии, театри и други културни институции. Един милион лева са предвидени за оборудване на Центровете за подкрепа на процеса на приобщаващото образование с модерни технологии и софтуер.

Източник МОН

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

889 преглеждания

Comments are closed.