МОН предвижда тестове за проверка на физическата подготовката на децата

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

sport

Министерството на образованието и науката (МОН) ще измерва физическото състояние на учениците от 1 до 12 клас чрез специални тестове. Нововъведението включва съвременна система от тестове и нормативи, оценъчна скала и методика за измерване и оценяване на физическите качества на учениците, наред с това е предвидена и електронна система за по-лесно съставяне на оценката, съобщават от МОН.

Предложението засега е все още проект, с който всеки родител може да се запознае  в сайта на МОН.  През месец юни ще се проведе неговото обществено обсъждане, а влизането в сила на системата се очаква през есента от новата учебна година, ако бъде приет.

Системата е разработена от Националната спортна академия на базата на проучване сред 9050 ученици на възраст от 6 до 18 години в 27 средни училища в 22 града в страната. За провеждането на изследването са помогнали и Центърът за оценяване в предучилищното и училищното образование, както и учители, директори и експерти в системата на училищното образование.

Тестовете са практически и ще се провеждат в рамките на два учебни часа в началото и края на всяка учебна година. Ще се отчита и индивидуалния напредък на учениците чрез съпоставяне на резултатите от предишните години.

Контролните упражнения, по които ще бъдат оценявани учениците, са бягане на 30 метра, скок на дължина от място, хвърляне на плътна топка с две ръце над глава, бягане на 200 метра и тест за ловкост. Така ще бъдат отчетени някои основни физически качества като бързина, сила на долните крайници, сила на горните крайници и торса, издръжливост и ловкост. При съставянето на оценката ще бъдат отчетени възрастта и полът на учениците.

Окончателната годишна оценка за физическото състояние на учениците на възраст от 6 до 18 години ще е средноаритметична. Тя ще се съставя само при наличие на оценки по всичките 5 упражнения.

В тестовете няма да се прилагат за учениците със специални образователни потребности, както и учениците, които са освободени дълготрайно от часовете по физическо поради хронични заболявания.

Новата система ще замени досегашните методи за оценяване, въведени през 1992 и 1995 г. – бягане на 300 метра за момичета, бягане на 600 метра за момчета, коремни преси и тестове за пъргавина.

Оценките ще се формират по 20 точкова скала или по шестобалната система, а учителите ще си служат с таблици за приравняване на оценките, като за улеснение те ще могат да използват и специален софтуер, който съдържа електронни таблици, в които се въвеждат името, пола и класа на учениците, както и резултатите по отделните тестове. Програмата ще изчислява оценките от отделните тестове и ще формират окончателната оценка на физическата дееспособност на децата.

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

1,320 преглеждания

Comments are closed.