Мобилно приложение превръща говор в текст в подкрепа на ученици и студенти с увреден слух

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

ListenUp_UslugaПилотната фаза на проекта „Говор към текст powered by Samsung” стартира в края на миналата година и вече е автоматизирана и готова за използване от училищата и университетите у нас.

Samsung Electronics България и фондация „Заслушай се“ обявиха, че услугата за трансформиране на говор към текст, вече е напълно автоматична и в готовност да отговори на голямото търсене от страна на хората с увреден слух в България.

„Говор към текст powered by Samsung” представлява мобилно приложение, което в реално време превръща речта в писмен текст. При старта на пилотната фаза в края на 2016 г. услугата се осъществяваше с помощта на стенографи, които дистанционно участваха в процеса. След активна работа в продължение на почти година, тя е автоматизирана и работи напълно самостоятелно.

Към момента мобилното приложение за трансформиране на говор към текст е предназначено да подпомогне образованието на деца и младежи с увреден слух, осигурявайки им по-високо качество на обучение. Така глухите ученици и студенти ще имат възможност да прочетат всичко, което преподавателят говори, дори това, което казва, докато пише на дъската. В момента 7000 деца с различна степен на загуба на слух посещават масови училища и изпитват сериозни затруднения в час, като са принудени да четат по устните, за да успеят да разберат това, което казва учителят. Подобна е ситуацията и с близо 300 студенти с увреден слух, които пропускат по-голямата част от информацията, предадена по време на лекциите.

„В България основната част от усилията на Samsung, като социално отговорна компания, са насочени в подкрепа на образованието и подобряването на дигиталните умения на младите хора. С този проект правим огромна крачка напред в осигуряването на равен достъп до по-качествено образование на хилядите деца с увреден слух у нас. Нужни са още много усилия, за да може тези деца, а и цялата общност на глухите хора, да се радват на социално достъпна среда, но със съвместните усилия на неправителствения сектор, институциите и бизнеса, тази цел е напълно постижима“, заяви Жасмина Петкова, специалист „Корпоративни социални проекти и връзки с обществеността“ в Samsung Electronics България.

Иновативната услуга за трансформиране на говор към текст се реализира благодарение на инициативата Tech Institute на Samsung, която осигурява професионално обучение под формата на практически курсове за студенти, чрез които младежите подобряват дигиталните си умения, придобиват квалификация в отделна технологична област и се подготвят за бъдещата си реализация на пазара на труда. Студенти, участващи в професионалните курсове на Samsung, са част от екипа от IT специалисти, който разработи платформата, като по този начин Samsung осигурява за младите хора не само възможност за подобряване на техните дигитални умения, но и реален проект с благородна кауза, в който да ги приложат на практика.

„Много сме благодарни на Samsung България, че инициираха първата стъпка за осигуряване на достъпност до образование за децата и младежите с увреден слух в България чрез автоматизирането на приложението за говор към текст. Ние от Фондация „Заслушай се“, като застъпническа организация за качествено и достъпно образование за децата и младежите с увреден слух, знаем, че заедно с родителите, учителите, в това число ресурсните учители, слухово-речевите рехабилитатори и други специалисти, които са включени в обучителния процес, образователните институции и МОН трябва да продължим да работим в посока качествени образователни практики за децата с увреден слух. Нужно е да бъдат осигурени специализирани методики за обучение на глухите деца, обучителни програми по жестов език за ресурсни учители, въвеждането на жестовия език в специализираните училища за глухи деца. Освен това, искаме да въведем и възможности за себеоткриване и мотивация сред глухите деца и младежи“, каза Ашод Дерандонян, основател и председател на фондация „Заслушай се“.

Услугата за трансформиране на говор към текст е част от мисията на фондация „Заслушай се” за осигуряване на равен достъп на 120 000 хора с увреден слух в България, в която активно се включва Samsung като социално отговорна компания, която се стреми да подобри живота на хората чрез своите иновации. Дългосрочната цел е услугата да се използва не само в помощ на образованието, а и по време на публични събития, помагайки на хората с увреден слух да участват пълноценно в социалния живот.

***
За Samsung Electronics Co. Ltd.

Samsung Electronics Co. Ltd. вдъхновява света и оформя бъдещето с трансформиращи идеи и технологии, преобразявайки света на телевизорите, смартфоните, носимите устройства, таблетите, фотоапаратите, дигиталните уреди, принтерите, медицинското оборудване, мрежовите системи и полупроводници и LED решенията. За да откриете повече, моля, посетете нашия официален информационен сайт news.samsung.com.

***
За фондация „Заслушай се“
– единствената организация в България, която работи за осигуряване на равен достъп на хора с увреден слух до образование, услуги и кариера. За повече информация: www.zaslushaise.bg

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

1,430 преглеждания

Comments are closed.