Международни експерти по въпросите за борба с насилието над деца се събират в София

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

deca-domashno-nasilie

Насилието над деца съществува във всяка държава, общество, етническа или религиозна група, независимо от социалния статус на детето или семейството. Насилието може да се случи навсякъде и никой не е застрахован. Последиците могат да бъдат огромни – както за децата и техните семейства, така и за обществата като цяло. Икономическата цена на насилието възлиза на около 7 трилиона щатски долара годишно в световен мащаб.

Регионалната конференция на високо равнище „Интелигентни инвестиции в стратегии и партньорства за предотвратяване и справяне с насилието над деца“ се организира от Министерството на труда и социалната политика, Държавната агенция за закрила на детето, УНИЦЕФ,  Световната здравна организация (СЗО), Child Protection Hub, подкрепян от Terre des Hommes и Обединение „Детство без насилие“- България. В регионалната конференция ще вземат участие над 140 експерти и представители на държавни институции от 10 държави от региона, както и авторитетни академични преподаватели от САЩ, Обединеното кралство, България.

На конференцията ще бъде обсъдено какви мерки за преодоляване на насилието съществуват в глобален мащаб и какви действия предприемат страните в Източна и Югоизточна Европа за решаването на проблема. Основният акцент ще и обменът на знания и добър и работещ опит. По време на конференцията ще бъде изяснено и защо е важно и необходимо да събираме подробни данни и информация за насилието, последствията от него и цената на бездействието.

В глобален план, близо 1 милиард непълнолетни на възраст между 2 и 17 години са претърпели физическо, емоционално или сексуално насилие, според данни на СЗО от 2017г.

България не поддържа единна база данни за случаите на насилие. По данни на прокуратурата за 2018 г., 2379 непълнолетни и 1941 малолетни са пострадали от престъпления.  През 2018г. са постъпили 1 106 сигнала за насилие над деца, докладва Агенцията за социално подпомагане. Случаите на агресия в училище се увеличават, като нараства вербалната агресия. Според данни на Министерството на образованието и науката, за учебната 2017/2018 г. е имало 3 616 случаи на агресия (през учебната 2015/2016 г. те са били 3 043).

Осъзнавайки дългосрочните последици на насилието за децата, техните родите и цялото общество, СЗО, УНИЦЕФ и други международни организации и партньори разработиха инструмент, базиран на научни доказателства и добри практики за това какво работи за предотвратяване и реагиране на насилието срещу деца и млади хора. INSPIRE е насочен към всички – от правителствата до родителите и от гражданското общество до частния сектор. Всяка държава може да се възползва от INSPIRE, ако той се прилага посредством национална програма за действие, в която активно участват всички страни – правителството, гражданското общество, родителите, децата и младите хора, медиите, бизнесът. На всеобхватния феномен „насилие над деца и млади хора“ може да бъде намерено решение, само ако има конструктивен диалог и общи действия от страна на всички.

През юли 2016 г. Генералният секретар на ООН основа Глобалното партньорство за прекратяване на насилието срещу деца и свързания с него фонд. Партньорството обединява всички –  правителства, агенции на ООН, международни организации, родители, гражданското общество, религиозни групи, частния сектор, изследователи, учени и самите деца. Неговата единствена цел е да се сложи край на насилието срещу всички деца. Всяка държава може да се присъедини към Партньорството, като участието осигурява достъп до много ресурси (включително и финансови) и конкретни тествани и работещи решения.

Конференцията ще се проведе на 27 и 28 юни в Парк-хотел Москва.

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

779 преглеждания

Comments are closed.