Карин дом стартира “Център за семейно-медиирана интервенция”

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

BD-FB-cover-Photo-images1

През 2018г. Карин дом стартира “Център за семейно-медиирана интервенция”, който въведе иновативна за България услуга, в която семейството е движещата сила. Проектът стартира с финансовата подкрепа на Фонд „Социална закрила“ към МТСП. След приключването на проекта в края на 2018г. Карин дом бе принуден да търси други възможности за финансиране, за да продължи предоставянето на тази услуга.

Методът е базиран на успешния опит на специалистите в Университета на Орегон, САЩ и се прилага за първи път в България от Карин дом. Услугите в центъра целят включване на семействата като партньори и активни участници в терапевтичната работа с децата. Чрез тази ранна подкрепа семействата придобиват нови знания и умения, както и важни насоки за справяне у дома.

karin-dom

Услугата обхваща 20 семейства с деца от 2 до 7 години, при които има изоставане в една или повече области на развитието (физическа, социална, емоционална и познавателна); деца с нарушения от аутистичния спектър, както и деца с детска церебрална парализа и други сходни неврологични състояния.

Центърът осигурява подкрепа с цел подобряване развитието на детето и включването му в образователната система, както и качеството на живот на цялото семейство. Терапевтичната групова работа с деца и семейства се води от високо квалифициран мултидисциплинарен екип – психолог, логопед, физиотерапевт. Семействата се включват в тренинги и тематични срещи, както и в социални и психологически консултации.

Банкова сметка:

SG Експресбанк
Титуляр на сметка – Фондация Карин дом
IBAN: BG94TTBB94001506068418
BIC: TTBBBG22

Дари ТУК
FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

1,030 преглеждания

Comments are closed.