Какво право на отпуск имат майките у нас при отглеждане на дете?

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

shutterstock_114869167

Като родител мое право и задължение е да отглеждам и възпитавам децата си до навършване на пълнолетието им, както и да се ползвам с отпуск за извършване на тези грижи при посочените от закона случаи.

1. Кога имам право на платен отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст?

Ако вече съм използвала отпуск поради бременност, раждане или осиновяване и не съм оставила детето си за отглеждане в детско заведение, имам право на допълнителен отпуск:

За отглеждане на първо, второ и трето дете до навършване на 2-годишната му възраст.

За отглеждане на всяко следващо дете имам право на 6-месечен допълнителен отпуск. Ако искам да продължа да гледам детето до навършване на 2-годишната му възраст, допълнително отпуснатият ми отпуск не се заплаща, но се зачита за трудов стаж.

Мога да дам и съгласието си като майка (осиновителката) на детето, баща му (осиновителят му) или един от родителите ни да се ползва с посочения горе отпуск, стига да работи по трудово правоотношение.

Важно!Ако не се ползвам от полагащия ми се отпуск или използвам част от него, ми се изплаща парично обезщетение от Държавното обществено осигуряване.

Ако съм осиновила дете и се налага мъжът ми или нашите родители да се грижат за него, с мое съгласие, те може да се ползват с посочените по-горе видове отпуски като за периода на отглеждане на детето им се заплаща парично обезщетение.  Времето, което ползват за отпуск се зачита и за трудов стаж. Такъв е и случаят, когато оставя детето ми за отглеждане в приемно семейство, където обаче отпуск се полага само на единия съпруг.

Важно! Ако съм майка (работничка или служителка) с четири или повече деца и реша да използвам допълнително отпуск извън платения ми, мога да си взема неплатен такъв до навършване на 2-годишна възраст на детето ми. Отпуснатият ми отпуск се зачита за трудов стаж.

2. Кога ми се полага отпуск за кърмене и хранене на малкото ми дете?
Когато кърмя детето си, до навършване на 8-месечната му  възраст, ми се полагат по 1 час два пъти дневно или 2 последователни часа платен отпуск при пълен работен ден от 8 часа.

Когато кърмя близнаци или недоносено дете, ми се полагат по 3 часа платен отпуск на ден до навършване на 8-месечна възраст, а след това по 2 часа на ден докато това е необходимо по преценка на здравните органи.

Ако работя с намалено работно време (по-малко от 8 часа), този отпуск е обикновено по 1 час дневно и по 2 часа в случай на кърмене на близнаци или недоносено дете. Този вид отпуск  ми се дава с разрешение и по преценка на здравните органи.

3. В кои сличаи имам право на неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст?
След използване на платения и неплатен отпуски за отглеждане на дете до 2-годишна възраст съществуват две опции:
Като родител имам право на 6-месечен неплатен отпуск за отглеждане на детето ми до навършването му на 8-годишна възраст. Мога да ползвам до 5 месеца от отпуска на другия родител.

Ако като родител сам се грижа за отглеждането на детето си, ми се полагат 12 месеца (вместо посочените горе 6 месеца) неплатен отпуск, докато то навърши 8-годишна възраст. Това е възможно в случаите, когато не съм в брачни взаимоотношения с другия родител и не живеем в едно домакинство; както и когато другият родител е лишен от родителски права или е починал.

Важно! Този вид отпуск мога да ползвам наведнъж или на части (тогава трябва да продължи не по-малко от 5 работни дни). Трябва да уведомя работодателя ми предварително за ползването му най-малко 10 работни дни. А времето, което ползвам за отпуска, ми се признава за трудов стаж.

4. Кога ми се полага платен отпуск за 2 и повече деца?
Ако съм работничка или служителка с 2 деца до навършването им на 18-годишна възраст, имам право на 2 дни платен отпуск всяка година, когато това е уредено в колективния ми трудов договор.
Ако имам повече от 2 деца до навършване на 18-годишна възраст ми се полагат 4 дни платен отпуск.

Важно! Този отпуск ми се дава по мое желание и не може да се компенсира с парично обезщетение, освен когато прекратя трудовите си правоотношения. Мога да се възползвам от отпуска дори и в годината, когато децата ми навършат  18-годишна възраст.

Автор:
Рени Христова

Pravatami.bg

Настоящата статия е любезно предоставена от Pravatami.bg и има за цел да очертае някои основни ваши права, като няма претенции да бъде юридически съветник. Ако имате затруднения с упражняването на тези основни права или случаят е по-сложен – съветваме ви да се консултирате с юридически експерт.

“Pravatami.bg: разкодираните закони” е пилотният проект на Департаментa за правна култура. Проектът е със заложена социална функция, като основната му и единствена цел е да предоставя полезна и практична правна информация за своите читатели, поднесена по един разбираем начин.

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

Posted in: Правата ми!

Етикети:

19,840 преглеждания

Comments are closed.