Как да възпитаваме успешно чрез метода на „активното слушане”

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

mom listening child

Да слушаш понякога се оказва по-трудно, отколкото да говориш. Замисляли ли сте се колко често ви се налага да слушате някого, който ви е крайно безинтересен, или чиито изказвания предизвикват у вас силно раздразнение? Да усвоим принципа на активното слушане и да го прилагаме като метод за възпитание се оказва цяла комуникационна технология, за която все още твърде малко се знае у нас.

Активно слушане (от англ. Active Listening) е психологически метод, в който набор от основни нагласи влизат в действие с цел по-ефективно общуване.
Активното слушане се състои най-вече в способността да превърнем слушането в чуваемост или казано иначе – не само да чуем това, което ни се говори, но и да оставим у другия (в случая – нашето дете) усещането, че е чуто и разбрано.

Когато детето ни се е върнало от училище и ние го попитаме „как мина денят ти”, нека това не е просто процедурен въпрос, който задаваме по навик и чийто отговор не следим с особено внимание.

Ето някои съвети, които психолозите посочват като водещи в подобна ситуация:

1. Фокусирайте вниманието си

Ако в този момент готвите вечеря или миете чинии, то спрете за малко и покажете на детето си, че вниманието ви е насочено изцяло към него. Нека то не се чувства като на разпит, а да усети, че имате желание да си поприказвате, че това, което то казва, ви е интересно и в този момент нищо друго не отвлича вниманието ви.

2. Слушайте с интерес

Децата имат много силно развити инстинкти и подсъзнателно усещат, когато някои не ги слуша или се прави, че ги слуша, мислейки си за нещо странично. За да покажете, че следите внимателно това, което синът или дъщеря ви ви разказва, осъществявайте активен контакт с очи, следете разговора и внимавайте в детайлите.

3. Окуражавайте, без да прекъсвате

Можете да кимате с глава като знак, че разбирате това, което детето ви разказва и, че ви е интересно. Добре е да използвате и думи като „да”, „разбирам”, „ясно” и „добре”. Основен принцип на активното слушане е именно в слушането, а не в приказването. Това означава да не прекъсвате детето, докато то говори.

4. Обобщавайте и изяснявайте

За да усети детето ви, че сте разбрали правилно това, което ви казва, можете да използвате изрази от типа: „Ако правилно съм разбрал(а)”, Значи имаш предвид, че…” и т.н. Ако имате нужда от допълнителни разяснения, задавайте кратки въпроси, които предполагат точни отговори.

5. Не съдете

Избягвайте да съдите, критикувате или поставяте под съмнение това, което детето ви казва. Ако чутото не ви се струва редно, намерете начин да изразите мнението си чрез разумни аргументи и не забравяйте, че целта на активното слушане е изграждане на взаимно доверие.

Ползи от активното слушане при възпитанието на децата

Техниката, наречена „активно слушане” има редица ползи при възпитателния процес. Най-важната от тях е изграждането на доверие от страна на децата към родителите и увереност, че имат до себе си приятел и човек, който ги чува и разбира, без да бърза да ги осъжда.

Самите деца ще бъдат по-добри активни слушатели в зряла възраст, тъй като това е семейният модел, който виждат и който възприемат.

Малчуганите, възпитавани чрез метода на активното слушане, са по-способни да се адаптират в обществото, по-малко конфликтни са и се справят по-лесно с междуличностните проблеми.
Овладявайки техниките на активни слушатели като част от комуникацията с децата си, родителите имат възможност да преодолеят някои свои бариери и слабости при общуването в семейството, в работата, с приятелите и т.н.

Овладяването на активното слушане отнема време и изисква търпение. Не се притеснявайте, ако не се получи от първия път, но не спирайте да опитвате.

Източници:

skillsyouneed.com

fatherhood.about.com

peacefulparent.com

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

18,451 преглеждания

Comments are closed.