Как да помогнем на дете, което се нуждае от закрила?

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

prava

На всеки от нас като родител и обикновен гражданин поне веднъж се е случвало да си зададе въпроса: „Как да помогна на дете, което се нуждае от закрила?“ Било, защото пред очите ви някой родител се е държал по опасен за детето си начин, или съседът ви, макар да ви се усмихва любезно, редовно пердаши всички у дома наред, или защото всяка сутрин пред кварталния супермаркет ви посреща един и същи поглед с молбата – „какооо, дай 10 стотинки, ма“.

Децата в риск у нас не се броят на пръсти. За голямо съжаление.

Ето защо е важно да знаем и да си припомняме някои основни наши права, и задължения, разбира се.

Препечатваме статия по темата от сайта за правна и юридическа помощ Правата ми, за това как можем да помогнем на дете, което е в риск, как да реагираме и къде трябва да се обадим.

***
Според закона “дете” е  всяко човешко същество на възраст под 18 години.
Дете, което се нуждае от закрила, е:

– дете, останало без надзор или родителска грижа
– дете, което е жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво друго нехуманно или унизително отношение или наказание в или извън семейството му
– дете, за което съществува опасност от увреждане на неговото физическо, психическо, нравствено, интелектуално и социално развитие
– дете, за което съществува риск от отпадане от училище или което е отпаднало от училище
Ако разбера за дете, което се нуждае от закрила, съм длъжен незабавно да уведомя:

– Дирекция „Социално подпомагане” по настоящия адрес на детето. Настоящият адрес на детето е този, на който пребивава детето в момента. Във всяка община има отдел „Закрила на детето” към дирекция „Социално подпомагане”. Тук мога да намеря къде се намира най-близкият отдел за закрила на детето.

– Държавна агенция за закрила на детето – на този адрес мога да намеря контактите на агенцията и да се свържа с нея. Трябва да имам предвид, че ако подам сигнала анонимно, той ще бъде разгледан само ако става дума за насилие.

– Министерство на вътрешните работи – в този случай сигналът си подавам до най-близкото Районно управление „Полиция”. Мога да отида лично или да се обадя на полицията да провери случая, като мога да помоля за анонимност с оглед на моята безопасност.

Трябва да уведомя, който и да е от трите горепосочени органа. Ако искам да съм сигурен, мога да уведомя и трите, въпреки че те са задължени да се координират.

Внимание!

Не трябва да бъркам Държавна агенция за закрила на детето с отделите „Закрила на детето” към дирекция „Социално подпомагане” на Агенцията за социално подпомагане. Това са отделни административни структури, които имат различни функции и различни правомощия. Всяка община има отдел “Закрила на детето”, която осъществява текущо дейност на местно ниво, докато Държавна агенция за закрила на детето има по-общи и координиращи функции.

Текуща практическа дейност по закрила на детето в общините извършват отделите „Закрила на детето” на местно ниво, а председателят на Държавна агенция за закрила на детето е едноличен специализиран орган за ръководство, координиране и контрол в областта на закрилата на детето в цялата страна.

Горещи телефони:

На телефона за деца 116 111, който е безплатен за цялата страна, мога да получа съвети и подкрепа. Мога да се обадя по всяко време на денонощието.
Той е еднакъв за всички страни в Европа, както и в Турция. Не съм длъжен да съобщавам името си.

На тел. 080013322 мога да потърся помощ ако зная за дете, което има зависимост към наркотици

На тел. 124 123 мога да получа съвет за решаване на проблем, свързан с използването на интернет от деца. Сигналите за посегателства срещу непълнолетни през интернет се предават на екипа на Горещата интернет линия за борба с незаконно и вредно съдържание и поведение в интернет, както и на компетентните български и чуждестранни институции и служби. В случай че засека място за детска порнография в интернет мога да подам сигнал и на този интернет адрес.

На тел. 116 000 мога да подам сигнал за изчезнало дете. Линията е безплатна и достъпна за всички граждани на България.

Автор: Маргарита Павлова
Материалът е предоставен от pravatami.bg

———————————————————————————————————————-Настоящата статия има за цел да очертае някои основни Ваши права, като няма претенции да бъде юридически съветник. Ако имате затруднения с упражняването на тези основни права или случаят е по-сложен – съветваме Ви да се консултирате с юридически експерт.

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

2,619 преглеждания

Comments are closed.