Как да подготвим децата за постъпване в училище?

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

borche3_450_568

Като родители, ние желаем най-доброто за образованието на своите деца. Разбира се, търсим решенията, които ще донесат любов към ученето, любознателност и много нови знания.
Знаейки, че вече дори 4-ри годишните деца ще попадат в обхват на задължително предучилищно образование, не можем да не се замислим – дали това ще е следващата възраст за започване на училище, за да получат децата всички тези нови знания? Как и кога ще са наистина готови за училище – на 4 г., 5 г., 6г или на 7 г., когато направо започват 1-ви клас? Кое е това решение, което ще направи прехода плавен и адаптацията към новото спокойна?

Какво се случва на практика

Много често, до навършване на 5 г. или 6 г. децата посещават детска градина, където дневният режим и начина на преподаване на нови знания значително се различава от този в училище. На тази възраст, търсейки най-доброто решение, родителите се насочват към подготвителна група в училище. Организацията на работа в подготвителна група в училище и тази на 1-ви клас не се различават съществено. В следствие на това, тогава, се случва това, което опитваме да избегнем на 7 г. при започване на първи клас – изцяло нова структура, ново ежедневие и най-вече – нови очаквания към детето!
По този начин, не само, че нямаме плавен преход към училищната среда, а дори сме изместили стреса за детето на по-ниска възраст.
Като резултат от това при много деца се наблюдават затруднения при усвояване на новите знания в по-късна възраст, трудности в общуването, отказ от самостоятелност или раздразнителност и нежелание за ходене на училище.
Изискванията и очакванията към нашите деца растат постоянно следствие на много фактори от нашето ежедневие. Днешните деца могат да се справят с това, защото ТЕ могат МНОГО, но въпросът е КАК.

Решението

Опитът ни като екип в сферата на предучилищното и училищното образование ни води към концпепцията “на училище преди училище” – истинска, пълноценна и цялостна училищна готовност в познатата среда на детската градина. Избягване на стреса у децата от новата среда в училище, плавен преход към новите отговорности и дневен режим.
Цялостната готовност за училище можем да разделим в два аспекта – знания-умения, емоционална готовност.

Независимо какво решение сте взели по отношение на подготвителната група за вашето дете, ето как у дома може да подпомогнете този важен процес на преход:
– Когато се занимавате у дома с децата (например логически задачи, изписване на букви, цифри или друго, което правите за удоволствие) редувайте време за концентрация и самостоятелна работа на децата с време за отдих, почивка и раздвижване. Опитвайки да създадете на детето такъв ритъм у дома, вие го улеснявате в предстоящия му училищен режим.

borche2_600_495– Работете към създаването на навици за ред на масичката, чина, химикалки, моливи и др. – създайте подредбата заедно с детето и го насърчавайте само да я поддържа и следи. Нека редът е нещо естествено, не за наказание, а напротив – нова отговорност за вече големи самостоятелни деца! Ако детето настоява за определен начин на подреждане, нека е така – не се опитвайте да „поправяте“ след него, нека е неговото/нейното пространство. Важно е детето да има свой кът за работа, който свързва със спокойни и съсредоточени занимания.

– В случай, че целенасочено се занимавате у дома с децата с книжки за училищна готовност, писане, смятане, оцветяване и други, бъдете последователни. Преминавайте последователно през упражненията, с постепенно натрупване на умения. Опитайте да не смесвате твърде много литературата и видовете задачи (особено в един ден), защото последователността и плавното натрупване на знания и умения е основа за спокойното навлизане и в училищното учене.

– Оставете детето да бъде максимално самостоятелно в изпълнението на задачи – от битови, до упражнения в книжки. Дайте му свободата да се справи, да сбърка и види грешката си, като не го назидавате, а по-скоро провокирате да намери отговора. „Хайде сега ти направи….. аз идвам след 5-10 минути и ще ми покажеш!“

– Част от основните задачи при работата с деца в подготвителните групи е създаването на умение за продължителна (около 20 минути) и съсредоточена работа над едно упражнение или занимание. В помощ на бъдещия ученик ще бъде, ако и у дома се стремите към това – без междинни разговори, закачки или играчки на масата.

– Поинтересувайте се как е изградена програмата за подготвителните групи в детското заведение, което посещавате – задължителните ядра на предучилищното образование като стандарти от МОН са нещо, което е от особено значение за приемствеността между различните надграждащи се институции, от ДГ към Училище. Разбира се, не и единственото, а напротив – те следва да бъдат надградени и развити с допълнително развиващи дейности и занимания с цел обогатяване на всички детски възприятия, въображение и интелект.

– Поговорете с учителите на вашето дете в подготвителната група – какви са техните наблюдения и очаквания, има ли над какво да работите у дома с оглед успешния преход към следващия голям етап от живота на детето.

– Започнете поетапно и предварително въвеждане и разясняване на някои термини, с които детето ще се сблъска в училище – учебен час, междучасие, час на класа, класен ръководител и др, за да не са чужди и нови при започване на първи клас.

borche1_600_450

– Наблюдавайте отношенията му с връстниците и приятелите му – в училище детето ще попада в различни роли (на лидер, на изпълнител, на равнопоставен). Умее ли то в игрите си досега успешно да преминава в тези роли? С помощта на различните ролеви игри детето опознава и създава важни социални връзки.

– Важно е развиването на умение за следване на указания и напътствия без да е необходимо постоянното присъствие на възрастен до детето.

– Споделете своите спомени с детето от първите си години в училище – някои ще са за пример, други – забавни, но преди всичко истински и ваши. Това ще намали чувствително стреса от новостите у вашия ученик.

– Бъдете последователни и търпеливи – нека правилата, реда, заниманията, които въвеждате у дома, следват логическа линия на натрупване. Не се отказвайте, ако детето се закача с вас и не успява да се съсредоточи според вашите очаквания. Също, ако пък успеете лесно да въведете ред на работното му място, не очаквайте, че ще се поддържа от само себе си. Всеки нов навик изисква време и спокойствие.

Вярваме, че децата МОГАТ – да са себе си, да са любопитни, можещи, силни! Вродената им любознателност и интерес към новите знания са ключа, с който родители и учители разполагат в процеса по придобиване на училищна готовност и емоционална самостоятелност. Ето защо, със съвместни усилия, любов и търпение се стремим към съзнателна и пълноценна предучилищна подготовка.

Повече за нашата подготвителна група може да прочетете тук

Този материал ни беше любезно предоставен от екипа на ЧДГЯ “Вълшебното борче

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

Posted in: Полезно

Етикети:

16,533 преглеждания

Comments are closed.