Как да подам онлайн годишна данъчна декларация?

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

money

След като вече знам как да попълня годишната си данъчна декларация, трябва да знам, че освен на хартиен носител мога да я подам и онлайн – чрез електронния портал на НАП. Това ще ми спести време, усилия и дълго чакане по опашки.

Наистина ли, ако подам годишната си данъчна декларация онлайн, ме чака отстъпката?

Да, така е – отстъпката е 5 на сто от данъка за довнасяне по годишната ми данъчна декларация, но не за повече от 500 лв. Например, ако данъкът ми за довнасяне е 100 лв., отстъпката която мога да ползвам е 5% от 100 лв. – получава се 5 лв. Следователно остатъкът за плащане след отстъпката ще е 95 лв.

За да се ползвам от отстъпката обаче, освен, че трябва да подам декларацията си по електронен път, трябва да отговарям едновременно и на следните условия:

  • да подам декларацията си в срок до 31 януари на следващата година. Така, за да подам декларацията си за 2018г., трябва да го направя между 1 и 31 януари 2019г.;
  • към момента на подаване да нямам подлежащи на принудително изпълнение публични задължения. Това означава да нямам задължения към държавата, които не съм изпълнил като например: данък върху недвижимото имущество, такса битови отпадъци, различни глоби (например тези от КАТ);
  • данъкът за довнасяне по годишната ми данъчна декларация е внесен в срок до 31 януари на следващата година. Т.е., ако подавам декларацията си за 2018г. – трябва да довнеса данъка по нея до 31 януари 2019г.

Дотук добре. А как да намеря декларацията онлайн?

За да подам онлайн декларацията си трябва да вляза в електронния портал на НАП. Когато го отворя ще видя, че системата изисква да въведа ЕГН/ЛНЧ и персонален ПИК-код (персонален идентификационен код). Ако все още не съм си извадил такъв, към днешна дата мога да го получа единствено лично във всички офиси на НАП. За целта трябва да попълня на заявление по образец, което ще получа на място.

След като вляза в портала и въведа ЕГН/ЛНЧ и ПИК от менюто избирам: Декларации, документи или данни, подавани от физически лица > Декларации по ЗДДФЛ > Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. Появява се страница с указания за попълване и меню в ляво, където ще намеря необходимите раздели и приложения.

Как да попълня различните раздели без грешка?

Улеснението тук, е че в раздел „Данни за декларатора“ – личните ми данни като име, ЕГН, адрес са директно попълнени и няма да се налага да ги вписвам наново. Разбира се, имам възможност да ги коригирам, в случай че някои данни са вече различни или има грешка в изписването им.

Специфичното тук е, че при попълване на част ІІІ – „Приложения към декларацията“ – указвам кои приложения ще използвам и в последствие само те ще бъдат отключени за попълване (ще видя бяла точка пред името на всяко приложение, която след като го попълня ще се оцвети в зелено). Така се губи възможността да попълня по погрешка някое приложение или да го пропусна.

Подробно описание на приложенията и в кои случаи трябва да ги попълня ще открия в Правото “Как да попълним годишната си данъчна декларация без грешка?”.

В част ІV – „Изчисляване на данъка върху общата годишна данъчна основа“– попълвам, както декларацията на хартия – тук мога да намеря подробна информация как да направя това.

Важно! След като попълня всеки раздел/част натискам бутона “Потвърди” в долния десен ъгъл на страницата. Така запазвам попълнената от мен информация.

Дотук добре. А какво правя с Приложенията??

В най-долната част на менюто от ляво след всички изброени приложения ще намеря раздел „Прикачени документи“. Тук трябва да прикача всички документи, които иначе бих дал като приложения към декларацията на хартия – такива например са: служебни бележки за доходи от работодател, служебни бележки за получаване на наем и други.

Важно! След като прикача документа задължително избирам бутона „Потвърждаване и подаване“, за да се запази информацията в системата.Това правя след всяко едно прикачване на документ.

Всичко е попълнено. Следва изпращането?

След като съм попълнил всички необходими раздели и приложения избирам от хоризонталното меню в горния ляв ъгъл „Проверка и подаване”, където още веднъж преглеждам данните си и потвърждавам изпращането им. Потвърждение за това ще получа и на посочения от мен имейл за контакти.

След това служители на НАП ще прегледат декларацията и ще проверят нейната  коректност. Тогава ще получа втори имейл с резултатите от обработката и линк, където мога да ги проследя. Ще получа и трети имейл, с който ще ме уведомят, че мога да се възползвам от 5% отстъпка върху данъка за довнасяне.

Мога да подам декларацията си и след 31 януари, но няма да мога да се възползвам от отстъпката. Трябва да я подам до 30 април. Ако я подам след тази дата или изобщо не я подам – ме очаква глоба до 500 лв.

Мога ли да коригирам грешка?

Вече съм подал декларацията от бутона “Проверка и подаване”, но след това до 31 януари откривам грешка. Добрата новина е, че мога да я коригирам, като подам нова декларация. За мое улеснение данните, които последно съм попълнил, са запаметени в системата и мога да нанасям корекциите си направо върху тях.

Ако открият грешка в декларираните от мен данни и обстоятелства след срока за подаване на декларацията (31 януари), имам право да подам нова. Но мога да го направя само веднъж в срок до 30 септември. Например подавам декларация за 2018г., но ми откриват грешка на 5 февруари 2019г. Следователно мога да подам новата, вече коригирана декларация до 30 септември 2019г. Като за това трябва да направя специално отбелязване в новата декларация.

Важно! Не трябва да забравям, че нося наказателна отговорност, ако декларирам неверни данни в своята годишна данъчна декларация. Наказанията, които ме очакват, са глоба от 100 до 1000 лв. или дори до 3г. затвор.

Вече знам как да попълня годишната си данъчна декларация онлайн и мога да кажа “чао” на висенето по опашки.

Автор: Елвира Димитрова
Правата ми

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

19,370 преглеждания

Comments are closed.