Jolly Phonics или какво се случва, когато ученето е игра

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

Jolly-Phonics-1

Какво е Jolly Phonics?
Jolly Phonics е забавен и фокусиран върху детското лингвистично развитие метод за преподаване на четене и писане. Този синтетичен метод предлага мулти-сензорен подход в преподаването на звуковете като всеки от тях се въвежда чрез кратка приказка, действие и песен. Това стимулира и провокира интереса на децата като превръща учебния процес в забавна игра.

Звуковете са разделени в 7 групи и се преподават в специфична последователност, а не по азбучен ред. Това позволява на децата да започнат да свързват звуковете в дума възможно най-рано.

Как работи Jolly Phonics?

Чрез фонологично осъзнаване, Jolly Phonics учи децата на петте основни умения за четене и писане. Програмата продължава в училище и дава възможност за преподаване на основни умения по граматика, правопис и пунктуация.

Jolly-Phonics-2

Пет умения, които децата придобиват по време на обучението:

1. Запознаване със звуковете и техните комбинации
Децата изучават 42-та основни звука в английската азбука, както и дифтонгите като sh, th, ai и ue.

2.Запознаване с начина на изписване на буквите
Използвайки различни мулти-сетивни методи, децата се научават как да оформят и изписват буквите като се поставя емфазата върху начина на изписване, посоката и захвата на молива.

3. Звуков синтез (Свързване на звуковете в дума)
Децата се учат как да свързват звуковете,за да конструират, прочитат и изписват нови думи.

4.Идентифициране на звуковете в думи (сегментиране)
Умението да разграничават звуковете в думите е основна стъпка за подобряване на правописа.

5.Tricky words
Често срещани думи в английския език, които не следват правилата за четене. Децата се запознават с тях след запознаване с 42-та звука.

Очаквания след завършен пълен курс “Jolly Phonics”:

* Разпознаване, назоваване на звука

* Изписване на графичния знак

* Четене на кратки думи

* Четене на прости изречения

* Натрупване на лексикален запас и развиване на умения за разказ по картинки

Jolly-Phonics-3

Какво отличава Jolly Phonics от другите методи за изучаване на английски език?

– Емфазата се поставя върху фонологичното осъзнаване Звуковете се изучават в специфична последователност (като не следват азбучния ред) и са разделени в седем групи. След запознаването със звуковете от първата група (s, a, t, I, p, n) децата могат да започнат да образуват кратки думи и да ги изпишат със съответните графични знаци.

– Кратка приказка и движение, които кореспондират със съответния звук, за да активират всички сетива Кратки текстове на песни, прости мелодии и много движение! Докато имитират движението на змиите (sss) и пеят ритмичните песни (“A-a-a ants on my arm “ ), децата неусетно усвояват основни звукови единици докато се забавляват.

– Систематичен прогрес

Jolly Phonics е синтетичен подход, който пораства с Вашето дете- от 4 години до 11 годишни деца! Фонологичното ограмотяване позволява на децата да започнат да четат книги на ранна възраст. В следващия етап те се запознават с алтернативни начини за изписване на различните звукови модели. Jolly Grammar (следващият етап) запознава децата с основни граматически структури и надгражда звукови модели.

***

meliha-miss-mellyМелиха Чаушева /мис Мели/ е квалифициран педагог с богат опит в областта на образованието. Тя смята, че ученето трябва да се разглежда като забавен процес за децата, учителите и техните родители. Използвайки различни методи в практиката си, тя вярва, че ученето чрез игра им позволява да изследват и разширяват познанията си за света около тях. Творческият подход в обучението помага на децата да разкрият напълно своя потенциал.

 За да бъде максимално ефективна в работата си си деца, чиито майчин език не е английски, тя придобива ценни знания като квалифициран учител по Сугестопедия и Thinking-Based Learning (Методика за стимулиране на децата да използват логически връзки и да развиват мисленето си).Ползите от ранното чуждоезиково обучение са много и затова все повече детски градини се насочват усилията си в тази посока.Мелиха активно участва в разработването на програми за някои водещи билингвални детски градини в България.

Мелиха е участвала в различни конференции на COBIS (Съвет на британските международни училища), където участва в дискусии по различни теми за когнитивното развитие, силата на движението и ранното чуждоезиково обучение.

Следвайки страстта си да повиши стандартите за грамотност на английски език, тя става сертифициран обучител по програмата Jolly Phonics (синтетичен подход за четене и писане) за България преди няколко години. Мелиха организира обучения за повишаване на квалификацията на учители, родители и гостува като лектор в близките европейски страни. Тя е единствен дистрибутор на учебните материали за страната.

Когато учим под формата на игра, резултатите идват неусетно

 

 Снимки: Facebook

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

2,997 преглеждания

Comments are closed.